Asyl

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör asyl. Statistiken uppdateras vecko- och månadsvis.

Statistiken hämtas från datakällan Simba från och med den 1 januari 2022. Precis som tidigare är den centrala utlänningsdatabasen (CUD) grunden för Migrationsverkets data och den innehåller information om alla ärenden. Statistiken presenteras så att den uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Statistiken finns enbart på svenska och i Excelformat.

Veckosta­tistik inkomna ansök­ningar om asyl

Asylsökande de senaste tre veckorna, de fem största medborgarskapen. Här ingår inte sökande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Statistik om dem finns på sidan Sökande från Ukraina.

Veckostatistik över inkomna ansökningar om asyl (inte ansökningar enligt massflyktsdirektivet)

Medborgarskap

v. 1

v. 2

v. 3

Totalt

Afghanistan

25

29

33

87

Irak

7

30

27

64

Syrien

13

20

22

58

Iran

10

27

16

53

Uzbekistan

8

22

15

45

Övriga

115

182

162

459

Summa:

181

310

275

766

 

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Veckostatistik – inkomna ansökningar om asyl

Veckostatistik asyl

Innehåll

Inkomna ansökningar om asyl Excel, 31.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Antal asylsökande 2017–2022 per månad och vecka samt de största grupperna utifrån medborgarskap senaste tre veckorna.

 

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månads­sta­tistik

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket). Här ingår inte sökande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Statistik om dem finns på sidan Sökande från Ukraina.

Månadsstatistik asyljan-dec 2022december 2022
Inkomna ansökningar167341145
Varav inkomna ensamkommande barn63039
Avgjorda ärenden142421492
Beviljade uppehållstillstånd9051642
Öppna ärenden*8445
Antal återvändande**7394378

*Öppna ärenden är ärenden som inkommit men inte fått beslut än.
**Sifforna visar antal självmant återvändande.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik – excelfiler

Månadsstatistik asyl

Innehåll

Inkomna ansökningar om asyl Excel, 112.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på medborgarskap, ålder, antal ensamkommande barn och inlämningsort.

Avgjorda asylärenden Excel, 67.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på medborgarskap, antal ensamkommande barn, bifall och förlängningar.

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem Excel, 71.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Inskrivna uppdelat på län, kommun, typ av boende, kön, tillstånd, ålder, medborgarskap och ensamkommande barn.


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Statistik från tidi­gare peri­oder

Statistik från tidi­gare år som pdf och Excel

År

Innehåll

Pdf

Excel

2021

Inkomna ansökningar om asyl 2021


Excel Excel, 53.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021

Avgjorda asylärenden 2021


Excel Excel, 49.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2021

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2021


Excel Excel, 57.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Inkomna ansökningar om asyl 2020

Pdf Pdf, 166.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 29.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Avgjorda asylärenden 2020

Pdf Pdf, 210.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 44 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2020

Pdf Pdf, 489.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 148.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Inkomna ansökningar om asyl 2019

Pdf Pdf, 167.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 30.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Avgjorda asylärenden 2019

Pdf Pdf, 207.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 43.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2019

Pdf Pdf, 511.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Inkomna ansökningar om asyl 2018

Pdf Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 41 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Avgjorda asylärenden 2018

Pdf Pdf, 255.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 58.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2018

Pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 180.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Inkomna ansökningar om asyl 2017

Pdf Pdf, 166.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 66 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Avgjorda asylärenden 2017

Pdf Pdf, 205.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2017

Pdf Pdf, 609.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 352.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016

Inkomna ansökningar om asyl 2016

Pdf Pdf, 140.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 55.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016

Avgjorda asylärenden 2016

Pdf Pdf, 176.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 71 kB, öppnas i nytt fönster.

2016

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2016

Pdf Pdf, 619.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 356 kB, öppnas i nytt fönster.

2015

Inkomna ansökningar om asyl 2015

Pdf Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 54.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2015

Avgjorda asylärenden 2015

Pdf Pdf, 166.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 79.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2015

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2015

Pdf Pdf, 594.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 348.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2014

Inkomna ansökningar om asyl 2014

Pdf Pdf, 132.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 48 kB, öppnas i nytt fönster.

2014

Avgjorda asylärenden 2014

Pdf Pdf, 178.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 72 kB, öppnas i nytt fönster.

2014

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2014

Pdf Pdf, 527 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 306.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2013

Inkomna ansökningar om asyl 2013

Pdf Pdf, 130.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 48 kB, öppnas i nytt fönster.

2013

Avgjorda asylärenden 2013

Pdf Pdf, 163.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 66 kB, öppnas i nytt fönster.

2013

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2013

Pdf Pdf, 497.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 293.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2012

Inkomna ansökningar om asyl 2012

Pdf Pdf, 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 51 kB, öppnas i nytt fönster.

2012

Avgjorda asylärenden 2012

Pdf Pdf, 159.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2012

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2012

Pdf Pdf, 501.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 376 kB, öppnas i nytt fönster.

2011

Inkomna ansökningar om asyl 2011

Pdf Pdf, 123.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 46 kB, öppnas i nytt fönster.

2011

Avgjorda asylärenden 2011

Pdf Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 67.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2011

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2011

Pdf Pdf, 475.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 362 kB, öppnas i nytt fönster.

2010

Inkomna ansökningar om asyl 2010

Pdf Pdf, 151.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 58.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2010

Avgjorda asylärenden 2010

Pdf Pdf, 154.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2010

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2010

Pdf Pdf, 453.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 347.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2000–2021

Asylsökande till Sverige 2000–2021


Excel Excel, 56.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1980–2014

Beviljade uppehållstillstånd asyl 1980–2014

Pdf Pdf, 33.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 21.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1984–1999

Asylsökande till Sverige 1984–1999

Pdf Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: