Asyl

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör asyl. Statistiken uppdateras vecko- och månadsvis.

Veckostatistik inkomna ansökningar om asyl

Asylsökande de senaste tre veckorna, de fem största medborgarskapen.

Medborgarskap

v. 27

v. 28

v. 29

Totalt

Afghanistan

28

23

26

77

Syrien

30

29

17

76

Turkiet

23

25

21

69

Irak

17

23

10

50

Statslös

12

7

18

37

Övriga

149

117

100

366

Summa:

259

224

192

675

 

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Veckostatistik asyl

Innehåll

Pdf

Excel

Inkomna ansökningar om asyl

Antal asylsökande 2017–2021 månad för månad och vecka för vecka samt de största grupperna utifrån medborgarskap senaste tre veckorna.

PdfPDF

ExcelExcel

 

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månads­sta­tistik juni 2021

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket).

Månadsstatistik asyl

jan–juni 2021

juni 2021

Inkomna ansökningar

4 800

942

Varav inkomna ansökningar ensamkommande barn

193

61

Avgjorda ärenden

7 566

1 065

Beviljade uppehållstillstånd

1 910

272

Öppna ärenden*


4 456

Antal återvändande**

1 545

205

 
*Öppna ärenden är ärenden som inkommit men inte fått beslut än.
**Sifforna visar antal självmant återvändande.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik asyl

Innehåll

Pdf

Excel

Inkomna ansökningar om asyl

Uppdelat på medborgarskap, ålder, antal ensamkommande barn och inlämningsort.

PdfPDF

ExcelExcel

Avgjorda asylärenden

Uppdelat på medborgarskap, antal ensamkommande barn, bifall och förlängningar.

PdfPDF

ExcelExcel

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem

Inskrivna uppdelat på län, kommun, typ av boende, kön, tillstånd, ålder, medborgarskap och ensamkommande barn.

PdfPDF

ExcelExcel


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Översikter och statistik från tidigare perioder

Här presenteras översikter och jämförelser för kortare och längre tidsperioder. Statistik från tidigare år finns även som pdf och Excel.

Antal asyl­sö­kande per månad 2017–2021

Månad

2017

2018

2019

2020

2021

jan

1 991

2 158

1 894

1 815

697

feb

1 771

1 682

1 662

1 497

757

mar

1 957

1 654

1 778

1 486

918

apr

 1 582

1 568

1 710

782

706

maj

1 784

1 655

1 636

736

771

jun

2 363

1 643

1 597

755

942

jul

2 323

1 889

2 104

907


aug

2 841

1 947

2 055

1 056


sep

2 645

1 803

2 149

1 122


okt

2 398

2 008

2 062

1 038


nov

2 112

1 741

1 650

931


dec

1 899

1 687

1 661

866


Totalt

25 666

21 502

21 958

12 991

4 800


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

För muspekaren över staplarna eller klicka på dem för att se exakta siffror.

Statistik från tidigare år som pdf och Excel

År

Innehåll

Pdf

Excel

2020

Inkomna ansökningar om asyl 2020

PdfPDF

ExcelExcel

2020

Avgjorda asylärenden 2020

PdfPDF

ExcelExcel

2020

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2020

PdfPDF

ExcelExcel

2019

Inkomna ansökningar om asyl 2019

PdfPDF

ExcelExcel

2019

Avgjorda asylärenden 2019

PdfPDF

ExcelExcel

2019

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2019

PdfPDF

ExcelExcel

2018

Inkomna ansökningar om asyl 2018

PdfPDF

ExcelExcel

2018

Avgjorda asylärenden 2018

PdfPDF

ExcelExcel

2018

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2018

PdfPDF

ExcelExcel

2017

Inkomna ansökningar om asyl 2017

PdfPDF

ExcelExcel

2017

Avgjorda asylärenden 2017

PdfPDF

ExcelExcel

2017

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2017

PdfPDF

ExcelExcel

2016

Inkomna ansökningar om asyl 2016

PdfPDF

ExcelExcel

2016

Avgjorda asylärenden 2016

PdfPDF

ExcelExcel

2016

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2016

PdfPDF

ExcelExcel

2015

Inkomna ansökningar om asyl 2015

PdfPDF

ExcelExcel

2015

Avgjorda asylärenden 2015

PdfPDF

ExcelExcel

2015

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2015

PdfPDF

ExcelExcel

2014

Inkomna ansökningar om asyl 2014

PdfPDF

ExcelExcel

2014

Avgjorda asylärenden 2014

PdfPDF

ExcelExcel

2014

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2014

PdfPDF

ExcelExcel

2013

Inkomna ansökningar om asyl 2013

PdfPDF

ExcelExcel

2013

Avgjorda asylärenden 2013

PdfPDF

ExcelExcel

2013

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2013

PdfPDF

ExcelExcel

2012

Inkomna ansökningar om asyl 2012

PdfPDF

ExcelExcel

2012

Avgjorda asylärenden 2012

PdfPDF

ExcelExcel

2012

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2012

PdfPDF

ExcelExcel

2011

Inkomna ansökningar om asyl 2011

PdfPDF

ExcelExcel

2011

Avgjorda asylärenden 2011

PdfPDF

ExcelExcel

2011

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2011

PdfPDF

ExcelExcel

2010

Inkomna ansökningar om asyl 2010

PdfPDF

ExcelExcel

2010

Avgjorda asylärenden 2010

PdfPDF

ExcelExcel

2010

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 2010

PdfPDF

ExcelExcel

2000–2020

Asylsökande till Sverige 2000–2020

PdfPDF

ExcelExcel

1980–2014

Beviljade uppehållstillstånd asyl 1980–2014

PdfPDF

ExcelExcel

1984–1999

Asylsökande till Sverige 1984–1999

PdfPDF

ExcelExcel

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: 2021-07-27