Ny modell för arbetstillstånd ger resultat

Sedan Migrationsverket införde ett nytt arbetssätt för högkvalificerade yrken har handläggningstiderna förkortats – och det gäller inte bara för de jobb som omfattas av satsningen, utan även andra grupper.

– Vi är glada att insatserna haft effekt och att vi kan erbjuda en service och ett arbetssätt som bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Migrationsverket har i uppdrag från regeringen att främja rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. I januari 2024 lanserade myndigheten ett nytt arbetssätt med utvecklad service till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft, med målet att den som lämnar en komplett ansökan ska få beslut inom 30 dagar.

– Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda ärenden har under den här perioden legat under 30 dagar för de ärenden som ingår i satsningen, säger biträdande regiondirektör Ulrika Ekebjär.

Det nya arbetssättet fokuserar på att ge gedigen service och förenkla ansökningen i dessa ärenden. Migrationsverket erbjuder skräddarsydd information och ger stöd för att arbetsgivare ska kunna lämna in kompletta ansökningar från början. Begreppet ”Högkvalificerad arbetskraft” omfattar chefsyrken och arbeten med krav på högskolekompetens. EU-blåkort[1], forskare och ICT-tillstånd[2] omfattas också av satsningen.

Genomsnittlig handläggningstid för avgjorda ärenden som omfattas av serviceåtagandet om beslut inom 30 dagar

Ärende

Februari

Mars

April

Maj

Högkvalificerad arbetskraft

10

14

17

17

EU-blåkort

10

18

18

19

Forskare

11

21

24

24

ICT-tillstånd


25

34

23

[1] Ett EU-blåkort är ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning.

[2] Ett ICT-tillstånd (Intra-Corporate Transfer) ger den som är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz rätt att vistats och arbeta i Sverige i ett företag som är etablerat i Sverige inom samma koncern som värdföretaget där personen är anställd. Att snittet för ICT-tillstånd i april överskred målsättningen på 30 dagar kan delvis förklaras av att ärendegruppen tillkom senare i satsningen.

Komplett ansökan är avgörande

För alla andra typer av ansökningar om arbetstillstånd är målet att beslut ska fattas inom fyra månader, vilket är den tid som slås fast i gällande regelverk. Men det förutsätter att ansökan är korrekt och fullständig från början – kompletteringar drar ut på tiden innan prövningen ens kan påbörjas.

Kravet på komplett ansökan gäller inte minst utredningskrävande branscher, där ansökningarna ofta saknar avgörande information. Gruppen ”utredningskrävande” omfattar bland annat städ-, krog- och byggbranschen.

– I dessa utpekade branscher råder skärpta krav. Där behövs djupare utredning för att förhindra fusk, missbruk och exploatering av arbetstagare, säger Ulrika Ekebjär.

Den genomsnittliga handläggningstiden för kompletta ärenden som inte är vare sig högkvalificerade eller tillhör utredningskrävande branscher har under perioden februari-maj varit 35 dagar. Ungefär vartannat ärende i den här gruppen är komplett från början.

– Vi vill verkligen få upp andelen ärenden som är kompletta från början, även när det gäller ansökningar som inte omfattas av satsningen på högkvalificerade yrken, säger Ulrika Ekebjär.