Vanliga frågor från journalister

På de här sidorna hittar du information om ämnen som Migrationsverkets presstjänst får många frågor om från media.

Asylprocessen
En asylansökan registreras vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter. I samband med registreringen hålls ett samtal, personen fotograferas och lämnar sina fingeravtryck. Vad händer sedan? Här hittar du information om vem som gör vad i asylprocessen och hur asylprocessen ser ut.

Vem gör vad i asylprocessen

Ensamkommande asylsökande barn
Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Sedan sommaren år 2006 har antalet ensamkommande barn ökat i stort sett oavbrutet, liksom behovet av överenskommelser med kommunerna om platser för både de asylsökande barnen och de barn som beviljats uppehållstillstånd.

Om ensamkommande barn

Förvar
Migrationsverket övertog förvarsverksamheten från Polisen år 1997. Bakgrunden till att ansvaret för förvarsverksamheten övergick till Migrationsverket var att ett frihetsberövande med stöd av Utlänningslagen ansågs vara av mer civil prägel, då grunden till förvarstagandet inte var relaterad till polisiär eller straffande verksamhet.

Läs mer om förvar

Prognoser
Fyra gånger om året lämnar Migrationsverket prognoser till regeringen, över hur migrationen till Sverige bedöms se ut de närmaste åren. Prognoserna visar bland annat hur många asylsökande som väntas komma, hur många som bedöms ansöka om uppehållstillstånd för att arbeta och hur många som söker sig till Sverige för att de har anhöriga här. 

Läs mer om Migrationsverkets prognoser

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.