Vanliga frågor från journalister

På de här sidorna hittar du information om ämnen som Migrationsverkets presstjänst får många frågor om från media.

Asyl­pro­cessen

Asylprocessen innehåller flera steg. Här har Migrationsverket samlat information om de olika stegen och hur asylprocessen går till. Här kan du även läsa vem som gör vad i asylprocessen.

Läs mer om asylprocessen

Läs mer om vem som gör vad i asylprocessen

Barn­kon­ven­tionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen, är lag i Sverige.

Läs mer om barnkonventionen

Bosätt­ning och bosätt­nings­lagen

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända personer för bosättning i sin kommun.

Läs mer om bosättning och bosättningslagen

Förvar

Migrationsverket kan själv fatta beslut om eller få ett beslut om att sätta en person i förvar eller under uppsikt, om det finns risk att personen hindrar ett avvisning- eller utvisningsbeslut.

Läs mer om förvar

Gymna­si­e­lagen

Den som har ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd om hen behöver mer tid på dig för att slutföra studier, eller vill söka arbete efter slutförda studier. Under sidorna för skydd och asyl hittar du mer information om gymnasielagen.

Läs mer om gymnasielagen

Konvertering som asylskäl

Personer som söker asyl i Sverige kan åberopa att de har konverterat från en religion till en annan. Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring detta.

Läs mer om konvertering som asylskäl

Prognoser

Fyra gånger om året lämnar Migrationsverket prognoser till regeringen om hur migrationen till Sverige bedöms se ut de närmaste åren. Prognoserna visar bland annat hur många asylsökande som väntas komma, hur många som bedöms ansöka om uppehållstillstånd för att arbeta och hur många som söker sig till Sverige för att de har anhöriga här.

Läs mer om Migrationsverkets prognoser

Sidan senast uppdaterad: