Bärploc­kare

Under våren söker många uppehålls- och arbetstillstånd för bärplockare av vilda bär. Här är statistik över hur många ansökningar, samt beslut om bifall eller avslag, som kom under veckorna 11–26 när de flesta ansökningarna handlades.

Veckosta­tistik inkomna och avgjorda ansök­ningar för bärploc­kare av vilda bär

Veckostatistik över inkomna och avgjorda ansökningar för bärplockare

Vecka


Ansökningar

Varav bifall

Varav avslag

11


178

0

0

12


0

0

0

13


410

0

0

14


1 458

178

0

15


299

19

0

16


587

0

0

17


739

441

0

18


777

0

0

19


24

681

1

20


1701

1684

0

21


153

8

0

22


155

1386

0

23


219

98

0

24


0

106

0

25


0

1 784

0

26


0

209

0

27


0

0

0

28


0

0

0


Totalt


6 700

6 594

52


Statistik för bärploc­kare och andra typer av säsongs­ar­bete

Enligt en beräkning Migrationsverket gjort uppskattas drygt 7 000 ansökningar om arbetstillstånd för bärplockning av vilda bär komma att skickas in till myndigheten 2022.

Som huvudregel gäller att man ska ha ett uppehålls- och arbetstillstånd innan inresa till landet. Personer med uppehållstillstånd är i nuläget undantagna inreseförbudet.

Personer som jobbar med bärplockning av vilda bär kommer uteslutande från Thailand.

Statistik för andra typer av säsongsarbete så som jordbruk och skogsbruk hittar du under statistiksidorna. I pdf:er på sidan hittar du från vilka länder ansökningar kommer uppdelat per yrkesgrupp.

Statistik för andra typer av säsongsarbete

Frågor och svar om bärploc­kare och andra säsongs­ar­be­tare i Sverige

De personer som beviljas arbetstillstånd som säsongsarbetare kommer i huvudsak från Thailand, Ukraina och Serbien.

De vanligaste yrkeskategorierna för beviljade arbetstillstånd inom säsongsarbete de senaste åren är bärplockning av vilda och odlade bär, skogsarbete och odling av jordbruksväxter.

Sidan senast uppdaterad: