Bärploc­kare

Under våren söker många uppehålls- och arbetstillstånd för bärplockare av vilda bär. Nedan presenterar vi statistik veckovis över hur många ansök­ningar, samt beslut om bifall eller avslag, som kommer in under året 2023.

Veckosta­tistik inkomna och avgjorda ansök­ningar för bärploc­kare av vilda bär

Veckostatistik över inkomna och avgjorda ansökningar för bärplockare, år 2023

Vecka


Ansökningar

Varav bifall

Varav avslag

11


0

0

0

12


0

0

0

13


0

0

0

14


301

0

0

15


934

0

0

16


0

0

0

17


986

0

0

18


1 559

0

0

19


1 273

0

0

20


154

0

0

21


0

23

0

22


662

420

0

23


0

1 831

0

24


37

303

0

25


0

297

0

26


0

879

9

27


0

958

144

28


0

658

322

29


0

0

48

30


0

0

0

31


3

0

0

32


0

3

0

Totalt


5 909

5 372

523


Statistik för bärploc­kare och andra typer av säsongs­ar­bete

Under 2022 beviljades 6 594 av närmare 7 000 ansökningar till Migrationsverket från bärplockare av vilda bär som ansökt om arbetstillstånd.

Som huvudregel gäller att man ska ha ett uppehålls- och arbetstillstånd innan inresa till landet.

Det har genom åren varit uteslutande thailändska medborgare som anlitats som plockare av vilda bär i Sverige, så även under 2022.

Statistik för andra typer av säsongsarbete så som jordbruk och skogsbruk hittar du under statistiksidorna. I pdf:er på sidan hittar du från vilka länder ansökningar kommer uppdelat per yrkesgrupper.

Statistik för andra typer av säsongsarbete

Frågor och svar om bärploc­kare och andra säsongs­ar­be­tare i Sverige

Vilka är de vanligaste medborgarskapen för personer som kommer till Sverige som säsongsarbetare?

De personer som beviljas arbetstillstånd som säsongsarbetare kommer i huvudsak från Thailand, Ukraina och Serbien.

Vilka är de vanligaste yrkeskategorierna inom säsongsarbete?

De vanligaste yrkeskategorierna för beviljade arbetstillstånd inom säsongsarbete de senaste åren är bärplockning av vilda och odlade bär, skogsarbete och odling av jordbruksväxter.

Hur många thailändska bärplockare har kommit tidigare år?

Så här många arbetstillstånd för bärplockare av vilda bär beviljades från 2015 till 2022:
2022: 6 594
2021: 5 175
2020: 3 092
2019: 6 199
2018: 4 990
2017: 3 079
2016: 3 331
2015: 4 097

Sidan senast uppdaterad: