Särskilda regler för arbetstillstånd för vissa yrken och länder

Det finns särskilda regler när det gäller arbete och tillstånd för vissa yrken och för medborgare i en del länder.

För en del yrken gäller särskilda regler vid anställning. Det kan innebära att den du ska anställa behöver andra dokument från dig. Särskilda regler gäller när du ska anställa

Här kan du också läsa om vad som gäller om du ska anställa en schweizisk medborgare, någon med uppehållskort eller person som är medborgare i ett land utanför EU och har status som varaktigt bosatt.

Sidan senast uppdaterad: