Arbetstillstånd för säsongsarbetare

Om du som etablerad arbetsgivare i Sverige vill anställa personal för säsongsarbete måste personerna ha ett arbetstillstånd.

Säsongsarbete förekommer inom jordbruk, skogsbruk, hotell- och restaurangverksamhet, researrangemang, turist- och bokningsservice, stödtjänster till artistisk verksamhet, drift av skidsportanläggningar, drift av golfbanor samt nöjes- och temaparksverksamhet.

Som längst kan arbetstagaren få tillstånd för säsongsarbete i sex månader under en tolvmånadersperiod.

För bärplockare som är anställda av företag som inte är etablerade i Sverige gäller andra regler.

Läs mer om arbetstillstånd för bärplockare

Krav för att få ett tillstånd för säsongsarbete

Du som arbetsgivaren ska

  • vara etablerad i Sverige
  • skapa ett anställningserbjudande som berörd facklig organisation ges tillfälle att yttra sig över
  • erbjuda en lön och anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • erbjuda en anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig
  • annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar.

Du som arbetsgivare kan hyra ut eller förmedla en bostad till arbetstagaren. Om du gör det gäller följande:

  • Hyran får inte stå i missförhållande till lönen eller bostadens standard. Det betyder att hyran inte får vara oskäligt hög i förhållande till bostadens standard och arbetstagaren ska inte behöva försörjningsstöd för sina levnadskostnader efter att hyran är betald.
  • Hyran får dras från arbetstagarens lön endast om arbetstagaren har lämnat ett medgivande om detta till dig som arbetsgivare.
  • Du som arbetsgivare ska ge arbetstagaren ett skriftligt dokument med hyresvillkoren.
  • Bostaden ska uppfylla allmänna hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Ansöka om tillstånd för säsongsarbete

Arbetstagaren, eller dennes ombud, ska ansöka om tillstånd. Tillståndet ska vara klart innan resan till Sverige.

Läs mer om hur arbetstagaren ansöker om arbetstillstånd för säsongsarbete

För arbetstillstånd som är kortare tid än 90 dagar behöver arbetstagaren i vissa fall visum för att vistas i Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Efter beslut

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare i Sverige där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Vill du ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Tillståndet gäller bara för att arbeta hos den arbetsgivare och som den befattning som har angetts i anställningserbjudandet.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Ett beslut om tillstånd för säsongsarbete kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.