Anlita en artist

Som artist räknas till exempel sångare, musiker, dansare, cirkusartister, skådespelare, regissörer och filmare. De som följer med som tekniker och liknande räknas också in i denna kategori. Artister som är medborgare i ett land utanför EU behöver arbetstillstånd.

För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder också ha visum.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undantag

Följande behöver inte arbetstillstånd:

 • Artister som har ett tillfälligt engagemang för en radio- eller TV-utsändning av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB
 • Artister, hans eller hennes tekniker och annan turnépersonal som arbetar tillfälligt i Sverige i högst fjorton dagar under en period av tolv månader. Förutsättningen är att det finns en inbjudan från en etablerad arrangör.

Krav för arbetstillstånd

Du som arrangör ska

 • skriva ett kontrakt som innehåller gage, tidpunkt och plats för engagemanget samt eventuell turnéplan. Kontraktet ska vara undertecknat av både dig och artisten
 • fylla i ett anställningserbjudande
 • ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • erbjuda arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

Skicka anställningserbjudandet, det fackliga yttrandet och kontraktet till artisten om ska lämna in dokumenten tillsammans med sin ansökan om arbetstillstånd.

Ansöka om arbetstillstånd

Den anställda ska själv ansöka om tillstånd. Tillståndet ska vara klart innan resan till Sverige. Du som arbetsgivare ska fylla i ett anställningserbjudande och skicka det tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med ansökan om arbetstillstånd.

Du fyller i blanketten Anställningserbjudande, nummer 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, nummer 234011, och bifoga den till Anställningserbjudande, nummer 232011.

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)PDF

Namnlista, blankett nummer 234011 (på svenska)PDF

I anställningserbjudandet kommer du att behöva ange

 • företagets organisationsnummer
 • SSYK-kod
 • personuppgifter för den du ska anställa
 • hur och när du har annonserat tjänsten och referensnummer eller id-nummer för annonsen (vid nyrekrytering).

Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd. Du hittar SSYK-koderna i dokumentet nedan eller på SCB:s webbplats.

Sök efter SSYK2012-koderPDF

www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du har fyllt i anställningserbjudandet

Det fackförbund som organiserar anställda inom yrkesområdet ska ges möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren i erbjudandet.

Det är du som arbetsgivare som ska underteckna anställningserbjudandet.

Skicka anställningserbjudandet och blanketten för det fackliga yttrandet till det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Det är det aktuella fackförbundet, inte centralorganisationen, som ska yttra sig över anställningsvillkoren i anställningserbjudandet. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig. När du har fått tillbaka det ifyllda fackliga yttrandet skickar du detta tillsammans med anställningserbjudandet till personen du ska anställa, som bifogar dokumenten i sin ansökan om arbetstillstånd.

LO:s fackförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SACO:s fackförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TCO:s fackförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om artisten inte behöver visum för att resa till Sverige, redan har ett giltigt visum för den aktuella tiden eller har ett giltigt uppehållstillstånd i något annat Schengenland kan du som arrangör lämna in ansökan. Du fyller då i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, nummer 148011, och skickar med

 • kopior på de sidor i artistens pass som visar personuppgifter, giltighetstid och eventuella tillstånd att bo i andra länder än hemlandet
 • anställningserbjudandet och det fackliga yttrandet
 • kontraktet.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Du skickar ansökan till

Migrationsverket
Box 507
169 29 Solna

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, blankett nummer 148011PDF

Schengensamarbetet

Avgifter för arbetstillstånd

Snabbare beslut för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ärendet krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Det här är särskilt viktigt att tänka på om ansökan gäller ett engagemang som ligger nära i tid.  

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om du lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.  

Efter beslut

När beslut är fattat skickas det till dig och artisten där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Vill du ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från artisten. Om personen får tillstånd gäller det för samma tid som engagemanget pågår men aldrig längre än passet är giltigt. Tillståndet gäller bara för att arbeta hos dig.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av utlandsmyndigheten. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Blir kontraktet förlängt ska artisten ansöka om att förlänga sitt tillstånd. Om personen haft arbetstillstånd i minst sex månader och har ansökt om förlängning innan det nuvarande tillståndet gått ut har han eller hon rätt att fortsätta arbeta under väntetiden. Ett arbetstillstånd för artister kan beviljas för högst två år i taget i sammanlagt fyra år. Finns det fortfarande kontrakt efter fyra år kan personen få permanent uppehållstillstånd.

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver bara meddela Skatteverket när du anställer en person för första gången. Gäller det en ansökan om förlängning behöver du inte meddela Skatteverket.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Viktigt om försäkring

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

För att arbetstagaren ska kunna förlänga sitt arbetstillstånd måste han eller hon ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid han eller hon har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att visa att försäkringarna har varit tecknade under hela anställningsperioden ska det framgå av dokumentet vilken dag försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.