Anställa någon med ställning som varaktigt bosatt i EU

Den som har ställning som varaktigt bosatt behöver inte arbetstillstånd för att arbeta i Sverige men ska ansöka om uppehållstillstånd om han eller hon ska stanna längre än tre månader.

En person som har ställning som varaktigt bosatt får börja arbeta direkt och behöver inte vänta på att få sitt beslut om uppehållstillstånd.

Vad innebär varak­tigt bosatt?

Ställning som varaktigt bosatt är en särskild form av uppehållstillstånd som kan ges till personer som bott i ett EU-land i minst fem år med uppehållstillstånd. Det ger större möjligheter att flytta till ett annat EU-land, såsom Sverige, för att till exempel arbeta. Du kan se på uppehållstillståndskortet om personen har ställning som varaktigt bosatt. Exempel på EG-uppehållstillstånd på olika språk.

Länder som omfattas av direk­tivet om uppe­hålls­till­stånd för varak­tigt bosatta

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Det här behöver din anställde av dig

Du ska ge personen som arbetar hos dig ett anställningsintyg. Använd blanketten Anställningsintyg för personer med ställning som varaktigt bosatta i en annan EU-stat, nummer 227021.

Du kan också skriva ett eget anställningsintyg som ska innehålla följande:

  • Företagets namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och kontaktperson)
  • Organisationsnummer
  • Uppgifter om arbetstagaren (namn, födelsetid och medborgarskap)
  • Uppgifter om lön
  • Uppgifter om anställningens omfattning
  • Uppgifter om anställningsform (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning)
  • Antal timmar per vecka
  • Uppgift om personen är timanställd eller arbetar vid behov.

Anställningsintyget som ska vara undertecknat av dig får inte vara äldre än tre månader. Personen som arbetar hos dig ska lämna in intyget med sin ansökan om uppehållstillstånd.

Du som anställer en person med ställning som varaktigt bosatt ska spara dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Så länge gäller till­ståndet

Om din anställde får uppehållstillstånd gäller det oftast i fem år. I de fall Migrationsverket har svårt att bedöma hur länge anställningen ska vara, kan personen få ett kortare tillstånd. Om personen ska fortsätta bo i Sverige efter att tillståndet gått ut ska personen lämna in en ansökan om att förlänga sitt tillstånd. Vid en förlängning av ett uppehållstillstånd ska du som arbetsgivare fylla i ett nytt anställningsintyg. Lämna sedan anställningsintyget till din anställde som skickar med dokumentet med sin ansökan.

När personen har haft uppehållstillstånd i fem år kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd. Det permanenta uppehållstillståndet gäller så länge personen är bosatt i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: