Anställa högkvalificerad personal (EU-blåkort)

Om du som arbetsgivare ska anställa högkvalificerad personal kan arbetstagaren ansöka om ett EU-blåkort. Arbetstagaren ska ha högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige.

Krav för att få ett EU-blåkort

Du som arbetsgivare ska

 • skapa ett anställningserbjudande om en högkvalificerad anställning i minst ett år
 • erbjuda en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige
 • ge berört fackförbund tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
 • ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och skapa ett anställningserbjudande behöver du

 • ha en e-legitimation
 • veta mejladressen till den person som du vill anställa.

Det här är ett EU-blåkort

Ett EU-blåkort som är utfärdat av Sverige ger arbetstagaren rätt att bo och arbeta i Sverige. När arbetstagaren har haft EU-blåkort i Sverige eller andra länder inom EU i fem år kan han eller hon ansöka om att få status som varaktigt bosatt i landet som han eller hon bor i, förutsatt att han eller hon har bott i det landet de senaste två åren.

Lönetröskel

Migrationsverket fastställer varje år den lönetröskel som man behöver komma över för att kunna få ett EU-blåkort. Lönetröskeln motsvarar en och en halv av den genomsnittliga bruttolönen och beloppen tas fram i samråd med Medlingsinstitutet som är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken i Sverige.

Från 3 augusti 2021 ligger lönetröskeln på 54 150 kronor per månad.

Efter att du har gjort anställningserbjudandet

När du är färdig med anställningserbjudandet i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Du skickar erbjudandet för yttrande via e-tjänsten. Den fackliga organisationen granskar anställningserbjudandet och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

När du som arbetsgivare har gjort ett anställningserbjudande via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Om du inte använder e-tjänsten skickar du anställningserbjudandet och blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

LO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SACO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter beslut

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare i Sverige där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Tillståndet gäller bara för att arbeta hos den arbetsgivare och inom det yrke som har angetts i anställningserbjudandet.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du använder e-tjänsten

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du fyller i anställningserbjudandet och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Om du som arbetsgivare inte kan använda e-tjänsten ska du fylla i ett anställningserbjudande och skicka det tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med ansökan om arbetstillstånd.

Du fyller i blanketten Anställningserbjudande, 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, 234011, och bifoga den till Anställningserbjudande, 232011.

Anställningserbjudande/Offer of employment, blankett 232011 (på svenska och engelska) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Namnlista, blankett 234011 (på svenska) Pdf, 121.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I anställningserbjudandet behöver du ange

 • företagets organisationsnummer
 • SSYK-kod
 • personuppgifter för den du ska anställa
 • hur och när du har annonserat tjänsten och referensnummer eller id-nummer för annonsen (vid nyrekrytering).

Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd. Du hittar SSYK-koderna i dokumentet nedan eller på SCB:s webbplats.

Sök efter SSYK2012-koder Pdf, 447.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyrån (SCB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: