EU-blåkort

Om du som arbetsgivare ska anställa högkvalificerad personal kan arbetstagaren ansöka om ett EU-blåkort. Arbetstagaren ska ha högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige.

Ett EU-blåkort som är utfärdat av Sverige ger arbetstagaren rätt att bo och arbeta i Sverige.

Krav för att få ett EU-blåkort

Du som arbetsgivaren ska

  • skapa ett anställningserbjudande om en högkvalificerad anställning i minst ett år
  • erbjuda en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige
  • ge berört fackförbund tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
  • ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
  • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Lönetröskel

Migrationsverket fastställer varje år den lönetröskel som man behöver komma över för att kunna få ett EU-blåkort. Lönetröskeln motsvarar en och en halv av den genomsnittliga bruttolönen och beloppen tas fram i samråd med Medlingsinstitutet som är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken i Sverige.

För 2019 ligger lönetröskeln på 50 550 kronor per månad.

Ansöka om EU-blåkort

Arbetstagaren, eller dennes ombud, ska ansöka om tillstånd. Tillståndet ska vara klart innan resan till Sverige. Om arbetstagaren har ett giltigt EU-blåkort som personen har fått beviljat i ett annat EU-land kan arbetstagaren i vissa fall lämna in sin ansökan i Sverige. För att kunna ansöka från Sverige ska arbetstagaren ha vistats i ett annat EU-land i minst 18 månader med ett EU-blåkort. Ansökan ska göras inom en månad från inresan till Sverige.

Läs mer om hur arbetstagaren ansöker om ett EU-blåkort

Efter beslut

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare i Sverige där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Vill du ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Tillståndet gäller bara för att arbeta hos den arbetsgivare och inom det yrke som har angetts i anställningserbjudandet.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Ett beslut om EU-blåkort kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.