Intern förflyttning inom företaget (ICT-tillstånd)

Chefer, specialister eller praktikanter som förflyttas internt inom företaget kan få ett ICT-tillstånd (Intra-Corporate Transfer) för att arbeta i Sverige.

Krav för ICT-till­stånd

Arbetsgivaren ska

  • lämna information om anställningen som berörd facklig organisation får yttra sig över
  • erbjuda en ersättning som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som för arbetstagare som är utstationerade i Sverige
  • erbjuda en anställning som ger arbetstagaren möjlighet att försörja sig.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och lämna information om anställningen behöver du

  • ha en e-legitimation
  • veta mejladressen till den person som du vill anställa.

Ett ICT-tillstånd ger personer som är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige i ett företag som är etablerat i Sverige inom samma koncern som värdföretaget. Personer som redan har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat men som ska tjänstgöra i Sverige kan få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

När du har lämnat information om anställningen i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Du skickar informationen om anställningen för yttrande via e-tjänsten. Den fackliga organisationen granskar anställningsvillkoren och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

När du som arbetsgivare har lämnat information om anställningen via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Om du inte använder e-tjänsten skickar du blanketten Information om anställningen och blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

LO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SACO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare i Sverige där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Tillståndet gäller bara för att arbeta hos den arbetsgivare och i den befattning som har angetts i informationen om anställningen.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Ett beslut om ICT-tillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och tolv månader efter att anställningen tagit slut.

Du som arbetsgivare ska anmäla till Migrationsverket om något förändras som påverkar villkoren för tillståndet. Det kan till exempel vara om arbetstagaren inte får den ersättning som har erbjudits eller att arbetstagarens anställningsvillkor har försämrats.

Du meddelar förändringar till Migrationsverket genom att skicka ett brev till Migrationsverket där du förklarar vad som har förändrats. Du måste tydligt ange arbetstagarens namn och beteckningsnummer (ärendenummer).

Skicka brevet till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Om du inte kan lämna information om anställningen genom att använda vår e-tjänst kan du använda blanketten Information om anställningen, blankett 232011 Pdf, 816.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du fyller i informationen om anställningen och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Vanliga frågor och svar om ICT-tillstånd

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: