Uppehållstillstånd för praktikanter med anknytning till högre utbildning

Företag, universitet, myndigheter och organisationer kan ta emot praktikanter för praktik som har anknytning till praktikantens utbildning.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att praktikanten ska få uppehållstillstånd ska praktikanten

 • inom två år före ansökan fått en examen från högre utbildning eller följa ett utbildningsprogram som leder till en sådan examen
 • ha ett giltigt pass
 • ha fått ett skriftligt erbjudande om praktik (praktiken ska ha anknytning till praktikantens utbildning)
 • ha ett intyg om att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring (om praktikanten ska vara i Sverige i högst ett år).

Ett avtal om praktik ska innehålla

 • praktikens innehåll (beskrivning av praktiken, vad målet med praktiken är och vilka utbildningsinslag den innefattar)
 • praktikens längd
 • tjänstgörings- och handledningsförhållandena
 • tiderna för praktiken
 • det rättsliga förhållandet mellan praktikanten och praktikvärden i Sverige.

Checklista över vad som ska finnas i ett praktikavtal Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Krav för att använda e-tjänsten

För att du som arbetar för det företag, anordnare av högre utbildning, myndighet eller organisation som ska ta emot praktikanten ska kunna använda e-tjänsten och skapa ett anställningserbjudande behöver du

 • ett avtal om praktik
 • ha en e-legitimation för att skapa anställningserbjudandet
 • veta mejladressen till praktikanten.

Efter att du har gjort anställningserbjudandet

När du har gjort ett anställningserbjudande via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person som du vill ge praktikplats. Praktikanten gör då via länken en ansökan om uppehållstillstånd på grund av praktik.

Du kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som angavs i webbansökan. Praktikanten ska själv hämta ut beslutet och ska då ta med sig sitt pass. Uppehållstillstånd kan beviljas för den tid personen erbjuds praktik, men aldrig längre än personens pass är giltigt. Tillstånd som praktikant kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader. Det går inte att ansöka om förlängning av tillståndet.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Ett beslut om uppehållstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i praktikantens beslut.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du fyller i anställningserbjudandet och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Om du inte kan skapa ett anställningserbjudande genom att använda vår e-tjänst ska du skicka avtalet om praktik till praktikanten som lämnar in det tillsammans med blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, 100031.

Ansökan om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, blankett 100031 Pdf, 859.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: