Undantag från kravet på arbetstillstånd

Om du är undantagen kravet på arbetstillstånd men ditt arbete ska pågå längre tid än tre månader ska du ansöka om uppehållstillstånd för besök. I listan nedan ser du vilka tider som gäller för dig och om det finns begränsningar för just ditt yrke. Vi kan dock inte i förväg avgöra eller garantera om du är undantagen kravet på arbets­till­stånd. Ansökan måste först upprättas och prövas.

Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd för besök

Medborgare i vissa länder behöver visum för att resa till Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Följande personer kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd:

 • Specialister i en internationell koncern som arbetar tillfälligt i Sverige för koncernen i sammanlagt kortare tid än ett år. Undantaget gäller inte specialister som omfattas av ICT-bestämmelserna. Det innebär att specialister som är bosatta utanför EU är undantagna kravet på arbetstillstånd om de arbetar i Sverige kortare tid än 90 dagar.
 • Anställda i en internationell koncern som ska delta i praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos ett företag inom koncernen i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader.
 • Personer som inom ramen för en affärsuppgörelse ska delta i utbildning, genomföra tester, förbereda eller avsluta leveranser eller delta i liknande aktiviteter i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader.
 • Diplomatiska och utsända konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning. Undantaget gäller i regel bara anställningen vid den aktuella beskickningen.
 • Montörer eller tekniska instruktörer i samband med brådskande uppsättning eller reparation av maskiner i högst två månader. Arbetet ska vara av kriskaraktär, det vill säga något oförutsett ska ha hänt som kräver snabba åtgärder. Om arbetet är planerat eller förutsett gäller inte undantagsregeln.
 • Personer som tillfälligt har engagerats för radio eller TV av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB (TV4-gruppen/TV4 AB) i högst en månad från inresan.
 • Artister, tekniker och annan turnépersonal under förutsättning att artisten har bjudits in av en etablerad arrangör i högst 14 dagar under en period av tolv månader. Se förteckning över etablerade arrangörer
 • Professionella idrottare och funktionärer som ska delta i internationella tävlingar i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader.
 • Personal på tåg och lastbilschaufförer i internationell yrkestrafik som har anställning utanför Sverige.
 • Förare och personal ombord på turistbussar i högst tre månader.
 • Representanter som arbetar tillfälligt som exempelvis säljare eller journalister för ett företag som inte har filial eller kontor i Sverige.
 • Anställda vårdare för en person som besöker landet i högst tre månader.
 • Forskare eller lärare inom högre utbildning som ska delta i forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet i sammanlagt högst tre månader under en period av tolv månader.
 • Forskare som har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land och ska utföra en del av sin forskning i Sverige hos en godkänd forskningshuvudman. Undantaget gäller i högst 180 dagar under en 360-dagarsperiod.
 • Personer som tillfälligt arbetar i Sverige i samband med entreprenad eller liknande. För att undantaget ska bli tillämpligt krävs att personen bor i ett EU/EES-land eller Schweiz utan att vara medborgare där och har ett tillstånd som ger henne/honom rätt att arbeta och vistas i det landet. Det krävs också att personen är anställd vid ett företag i det aktuella landet och för företagets räkning tillfälligt ska arbeta i Sverige. Undantaget gäller under den tid det tillfälliga arbetet pågår.
 • Vittnen eller målsägande i en brottsutredning som har fått uppehållstillstånd på grund av detta.
 • För den tid som insatsen pågår för en person som deltar i en hjälpinsats vid en katastrof eller olycka i Sverige.
 • Personer som har uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning i Sverige.
 • Personer som har uppehållstillstånd för mobilitetsstudier vid högre utbildning i Sverige eller annat EU-land och som en del av utbildningen ska vistas i Sverige. Undantaget gäller i högst 360 dagar. Läs mer om mobilitetsstudier.

Sidan senast uppdaterad: