Undantag från kravet på arbetstillstånd

Tänk på att

Om arbetet ska pågå längre tid än tre månader ska personen ansöka om uppehållstillstånd.

Medborgare i vissa länder behöver visum för att resa till Sverige.

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande personer kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd:

 • Specialister i en internationell koncern som arbetar tillfälligt i Sverige för koncernen i sammanlagt kortare tid än ett år. Undantaget gäller inte specialister som omfattas av ICT-bestämmelserna. Det innebär att specialister som är bosatta utanför EU är undantagna kravet på arbetstillstånd om de arbetar i Sverige kortare tid än 90 dagar.
 • Anställda i en internationell koncern som ska delta i praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos ett företag inom koncernen i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader.
 • Personer som inom ramen för en affärsuppgörelse ska delta i utbildning, genomföra tester, förbereda eller avsluta leveranser eller delta i liknande aktiviteter i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader.
 • Diplomatiska och utsända konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning. Undantaget gäller i regel bara anställningen vid den aktuella beskickningen.
 • Montörer eller tekniska instruktörer i samband med brådskande uppsättning eller reparation av maskiner i högst två månader. Arbetet ska vara av kriskaraktär, det vill säga något oförutsett ska ha hänt som kräver snabba åtgärder. Om arbetet är planerat eller förutsett gäller inte undantagsregeln.
 • Personer som tillfälligt har engagerats för radio eller TV av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB (TV4-gruppen/TV4 AB) i högst en månad från inresan.
 • Artister, tekniker och annan turnépersonal under förutsättning att artisten har bjudits in av en etablerad arrangör i högst 14 dagar under en period av tolv månader. Se förteckning över etablerade arrangörer
 • Professionella idrottare och funktionärer som ska delta i internationella tävlingar i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader.
 • Personal på tåg och lastbilschaufförer i internationell yrkestrafik som har anställning utanför Sverige.
 • Förare och personal ombord på turistbussar i högst tre månader.
 • Representanter som arbetar tillfälligt som exempelvis säljare eller journalister för ett företag som inte har filial eller kontor i Sverige.
 • Anställda vårdare för en person som besöker landet i högst tre månader.
 • Gästforskare eller lärare inom högre utbildning som ska delta i forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet i sammanlagt högst tre månader under en period av tolv månader.
 • Personer som tillfälligt arbetar i Sverige i samband med entreprenad eller liknande. För att undantaget ska bli tillämpligt krävs att personen bor i ett EU/EES-land eller Schweiz utan att vara medborgare där och har ett tillstånd som ger henne/honom rätt att arbeta och vistas i det landet. Det krävs också att personen är anställd vid ett företag i det aktuella landet och för företagets räkning tillfälligt ska arbeta i Sverige. Undantaget gäller under den tid det tillfälliga arbetet pågår.
 • Vittnen eller målsägande i en brottsutredning som har fått uppehållstillstånd på grund av detta.
 • För den tid som insatsen pågår för en person som deltar i en hjälpinsats vid en katastrof eller olycka i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.