Anmäl intresse om att bli en etablerad arrangör

Vissa artister, deras tekniker och annan turnépersonal får arbeta utan arbetstillstånd eftersom arrangörerna finns med i en förteckning över etablerade arrangörer. På den här sidan finns information för dig som vill komma med i förteckningen.

Om du som arrangör finns med i förteckningen behöver du inte ansöka om arbetstillstånd när artister, deras tekniker och annan turnépersonal ska arbeta i Sverige. För att undantaget från kravet på arbetstillstånd ska gälla krävs, förutom att du ska finnas med i förteckningen, att personerna kommer att arbeta högst 14 dagar inom loppet av 12 månader.

Även om artisten är undantagen kraven på arbetstillstånd, behöver medborgare i vissa länder ändå ha visum.  

Länder vars medborgare behöver visum för inresa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav för att bli etablerad arrangör

En arrangör bedöms vara etablerad om

  • verksamheten långsiktigt är ekonomiskt stabil
  • arrangemang med artister eller grupper från länder utanför EU återkommer varje år
  • arrangören betalar avtalsenliga löner eller arvoden.

Så anmäler du intresse

Du fyller i blanketten Intresseanmälan om att bli upptagen på Migrationsverkets förteckning över etablerade arrangörer, 178011 och skickar in den till Migrationsverket.

Intresseanmälan om att bli upptagen på Migrationsverkets förteckning över etablerade arrangörer, blankett 178011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Arrangörsförteckningen uppdateras två gånger per år. Intresseanmälan om att finnas med i arrangörsförteckningen ska lämnas in senast 1 februari eller 1 augusti. En anmälan som kommer in efter dessa datum får vänta tills nästa uppdatering sker.

Det här ska du skicka med din anmälan:

  • bokslut från de två senaste åren för att visa att ni har en stabil ekonomi
  • programblad eller liknande om sådant finns.

Det är viktigt att du lämnar in en anmälan där samtliga uppgifter är ifyllda och de handlingar som krävs är bifogade. En anmälan som inte är komplett kommer inte att kunna bedömas och du kommer därmed inte att kunna komma med i förteckningen.

Anmälan skickas till

Migrationsverket
Tillståndsenhet 2
"Arrangörsförteckningen"
Box 1087
405 23 Göteborg

När vi har tagit emot din anmälan

Beslut om att uppdatera arrangörsförteckningen fattas av Migrationsverket. Innan beslut fattas får en referensgrupp som består av Arbetsförmedlingen Kultur Media, representanter från berörda fackförbund, intresseorganisationer och arbetsgivarorganisationer möjlighet att lämna synpunkter.

I bedömningen vägs till exempel ekonomiska förhållanden och försäkringar in. Beslutet påverkas också av hur du som arrangör tidigare har hanterat ärenden rörande arbetstillstånd. En förutsättning för att kunna göra en helhetsbedömning av din ekonomiska verksamhet är i de flesta fall att verksamheten har bedrivits under tillräckligt lång tid så att ett bokslut har upprättats. Vid behov tas uppgifter in från andra organisationer och myndigheter.

Efter beslut

Du får information om beslutet skriftligt.

Om du som arrangör finns med i förteckningen ansvarar du själv för att informera Migrationsverket om kontaktuppgifterna ändras. Du ansvarar också för att meddela Migrationsverket om det inte längre finns ett behov av att finnas med i förteckningen. Meddela förändringar till goteborg-arrangorsforteckning@migrationsverket.se.

Observera att Migrationsverket kan ta bort en arrangör från förteckningen om kraven inte uppfylls.

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över etablerade arrangörer, MIGRFS 2023:11 Pdf, 134.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: