Anställa en idrottare eller tränare

Här finns information för klubbar och föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och som skrivit kontrakt med en person som är medborgare i ett land utanför EU.

Krav för arbets­till­stånd

Klubben eller föreningen ska

  • vara ansluten till Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • skriva ett kontrakt med personen som är undertecknat av båda parter
  • erbjuda en lön på minst 14 300 kronor per månad före skatt.

Riksidrottsförbundet ska dessutom intyga att anställningen är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens positiva utveckling.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och skapa ett anställningserbjudande behöver du

  • ha ett BankID
  • veta e-postadressen till den person som du vill anställa.

Efter att du har gjort anställningserbjudandet

När du som arbetsgivare har gjort ett anställningserbjudande via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Efter beslut

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från idrottaren eller tränaren. Om personen får tillstånd gäller det för samma tid som kontraktet, men aldrig längre än passet är giltigt. Tillståndet gäller bara för att arbeta i den klubb och den idrott som framgår av kontraktet.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Undantag från kravet om arbetstillstånd

Som professionell idrottare eller funktionär kan du delta i internationella tävlingar i högst tre månader under en period av tolv månader utan arbetstillstånd. Medborgare i vissa länder behöver dock ett visum för att resa in i Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum

Förlänga tillstånd

Det är arbetsgivaren som påbörjar en ansökan om förlängning för idrottaren eller tränaren. Om personen har haft arbetstillstånd i minst sex månader och en ansökan om förlängning har gjorts innan det nuvarande tillståndet gått ut har han eller hon rätt att fortsätta arbeta under väntetiden. Ett arbetstillstånd för idrottare eller tränare kan beviljas för högst två år i taget i sammanlagt fyra år. Finns det fortfarande kontrakt efter fyra år kan personen få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om vad som gäller vid ansökan om permanent uppehållstillstånd för idrottare och tränare

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du använder e-tjänsten

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du fyller i anställningserbjudandet och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Du som arbetsgivare ska fylla i ett anställningserbjudande och skicka det tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med ansökan om arbetstillstånd.

Du fyller i blanketten Anställningserbjudande, nummer 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, nummer 234011, och bifoga den till Anställningserbjudande, nummer 232011.

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)PDF

Namnlista, blankett nummer 234011 (på svenska)PDF

I anställningserbjudandet kommer du att behöva ange

  • företagets organisationsnummer
  • SSYK-kod
  • personuppgifter för den du ska anställa
  • hur och när du har annonserat tjänsten och referensnummer eller id-nummer för annonsen (vid nyrekrytering).

Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd. Du hittar SSYK-koderna i dokumentet nedan eller på SCB:s webbplats.

Sök efter SSYK2012-koderPDF

Statistiska centralbyrån (SCB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2021-07-28