Anställa en idrottare eller tränare

Här finns information för klubbar och föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och som skrivit kontrakt med en person som är medborgare i ett land utanför EU.

Krav för arbets­till­stånd

Klubben eller föreningen ska

Riksidrottsförbundet ska dessutom intyga att anställningen är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens positiva utveckling.

Särskilda regler

Det finns särskilda regler för idrottare inom fotboll, basket och hockey. För att få tillstånd måste idrottaren

  • spela i lägst division 1 för herrar eller i Damallsvenskan eller Elitettan för damer om idrottaren är fotbollsspelare. Samma krav gäller för den som ska arbeta som fotbollstränare
  • spela eller träna i Basketligan eller Basketettan för damer och herrar om idrottaren är basketspelare. Samma krav gäller för den som ska arbeta som baskettränare
  • spela i Svenska hockeyligan (SHL), Hockeyallsvenskan och Hockeyettan (för herrar) eller i Damhockeyligan för damer om idrottaren är hockeyspelare. Samma krav gäller för den som ska arbeta som hockeytränare.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och lämna information om anställningen behöver du

  • ha en e-legitimation
  • veta e-postadressen till den person som du vill anställa.

När du som arbetsgivare har lämnat information om anställningen via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från idrottaren eller tränaren. Om personen får tillstånd gäller det för samma tid som kontraktet, men aldrig längre än passet är giltigt. Tillståndet gäller bara för att arbeta i den klubb och den idrott som framgår av kontraktet.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Som professionell idrottare eller funktionär kan du delta i internationella tävlingar i högst tre månader under en period av tolv månader utan arbetstillstånd. Medborgare i vissa länder behöver dock ett visum för att resa in i Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Det är arbetsgivaren som påbörjar en ansökan om förlängning för idrottaren eller tränaren. Om personen har haft arbetstillstånd i minst sex månader och en ansökan om förlängning har gjorts innan det nuvarande tillståndet gått ut har han eller hon rätt att fortsätta arbeta under väntetiden. Ett arbetstillstånd för idrottare eller tränare kan beviljas för högst två år i taget i sammanlagt fyra år. Finns det fortfarande kontrakt efter fyra år kan personen få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om vad som gäller vid ansökan om permanent uppehållstillstånd för idrottare och tränare

Du som arbetsgivare ska fylla i blanketten Information om anställningen och skicka den tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med ansökan om arbetstillstånd.

Du fyller i blanketten Information om anställningen, 232011. Om informationen om anställningen gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, 234011, och bifoga den.

Information om anställningen, blankett 232011 Pdf, 816.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Namnlista, blankett 234011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

I blanketten Information om anställningen kommer du att behöva ange

  • företagets organisationsnummer
  • SSYK-kod
  • personuppgifter för den du ska anställa
  • hur och när du har annonserat tjänsten och referensnummer eller id-nummer för annonsen (vid nyrekrytering).

Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd.

Du hittar SSYK-koderna på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyrån (SCB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du använder e-tjänsten

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du lämnar information om anställningen och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: