Anställa en idrottare eller tränare

Här finns information för klubbar och föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och som skrivit kontrakt med en person som är medborgare i ett land utanför EU.

För företag och klubbar eller föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet gäller andra regler för arbetstillstånd.

En person från ett land utanför EU som vill arbeta i Sverige behöver arbetstillstånd. För att en idrottare eller tränare ska få tillstånd ska de utöva yrket på professionell nivå.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från kravet på arbetstillstånd

Som professionell idrottare eller funktionär kan du delta i internationella tävlingar i högst tre månader under en period av tolv månader utan arbetstillstånd. Medborgare i vissa länder behöver dock ett visum för att resa in i Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Krav för arbetstillstånd 

Klubben eller föreningen ska

  • vara ansluten till Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • skriva ett kontrakt med personen som är undertecknat av båda parter
  • erbjuda en lön på minst 14 300 kronor per månad före skatt
  • ha ett yttrande från Riksidrottsförbundet gällande anställningsvillkoren.

Riksidrottsförbundet ska dessutom intyga att anställningen är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens positiva utveckling.

Ansöka om arbetstillstånd

Idrottaren eller tränaren ska själv ansöka om tillstånd. Tillståndet ska vara klart innan resan till Sverige. Du kan läsa mer om hur en ansökan om arbetstillstånd går till under rubriken Arbeta i Sverige.

Efter beslut

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Vill du ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från idrottaren eller tränaren. Om personen får tillstånd gäller det för samma tid som kontraktet, men aldrig längre än passet är giltigt. Tillståndet gäller bara för att arbeta i den klubb och den idrott som framgår av kontraktet.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av utlandsmyndigheten. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Förlängning

Om kontraktet blir förlängt ska idrottaren eller tränaren ansöka om att förlänga sitt tillstånd. Om personen haft arbetstillstånd i minst sex månader och har ansökt om förlängning innan det nuvarande tillståndet gått ut har han eller hon rätt att fortsätta arbeta under väntetiden. Ett arbetstillstånd för idrottare eller tränare kan beviljas för högst två år i taget i sammanlagt fyra år. Finns det fortfarande kontrakt efter fyra år kan personen få permanent uppehållstillstånd.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Viktigt om försäkring

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

För att arbetstagaren ska kunna förlänga sitt arbetstillstånd måste han eller hon ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid han eller hon har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att visa att försäkringarna har varit tecknade under hela anställningsperioden ska det framgå av dokumentet vilken dag försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att personen har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.