Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Här finns information för dig som är medborgare i ett land utanför EU och som har fått kontrakt med en klubb eller förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Om du är erbjuden arbete av någon annan gäller andra regler för arbetstillstånd.

Läs om reglerna om du har blivit erbjuden arbete av någon annan än en klubb eller förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet

För att arbeta som idrottare eller tränare behöver du arbetstillstånd. Du ska ansöka om arbetstillstånd i ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

Undantag från kravet på arbetstillstånd

Som professionell idrottare eller funktionär kan du delta i internationella tävlingar i högst tre månader under en period av tolv månader utan arbetstillstånd. Medborgare i vissa länder behöver dock ett visum för att resa in i Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Krav för att få arbetstillstånd

För att få tillstånd ska

 • du ha ett giltigt pass
 • du spela i lägst division 1 för herrar eller i Damallsvenskan eller Elitettan för damer om du är fotbollsspelare. Samma krav gäller för dig som ska arbeta som fotbollstränare
 • du spela eller träna i Basketligan eller Basketettan för damer och herrar om du är basketspelare. Samma krav gäller för dig som ska arbeta som baskettränare
 • du ha ett skriftligt kontrakt med en klubb eller förening i Sverige som är ansluten till Riksidrottsförbundet
 • du erbjudas en lön på minst 14 300 kronor/månad före skatt
 • du ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring som överensstämmer med vad som är brukligt inom din idrott och nivå
 • Riksidrottsförbundet intyga att din anställning är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens positiva utveckling.

Riksidrottsförbundets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vilka krav som ställs på din arbetsgivare

Så ansöker du

Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Det här ska du skicka med ansökan

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.
 • Kontrakt med uppgifter om lön (i svenska kronor), försäkringar och för vilken tid kontraktet gäller. Kontraktet ska vara undertecknat av klubben och dig själv.
 • Lönespecifikationer eller kontrollbesked om du har haft arbetstillstånd den senaste tolvmånadersperioden (du ska skicka med uppgifter för hela perioden du haft tillståndet).

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du kommit till Sverige.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Läs mer om uppehållstillståndskort

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan eller den du skrev i din webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid kontraktet gäller eller för högst två år i taget men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Tillståndet gäller bara för att arbeta i den klubb som erbjudit dig arbete och den idrott som framgår av kontraktet. Om du ska fortsätta arbeta i Sverige eller byta klubb ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.
 
Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader ska visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska institutets webbplats Working in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Läs mer om att förlänga ditt tillstånd

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd för din familj

Din familj kan få tillstånd för samma tid som du. Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerade partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 21 år.

Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning.

Om du får tillstånd för minst sex månader kan din partner också få arbetstillstånd.

Så ansöker din familj

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan.

Ska de ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Förlänga ditt tillstånd

Om ditt kontrakt med klubben blir förlängt ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Du ska också ansöka om ett nytt tillstånd om du vill byta klubb. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla. Om du har haft arbetstillstånd i minst sex månader och om du har ansökt innan det nuvarande tillståndet går ut har du rätt att fortsätta arbeta medan du väntar på beslut.

Du kan få tillstånd för den tid som kontraktet gäller men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Ett arbetstillstånd för idrottare eller tränare kan beviljas för högst två år i taget i sammanlagt fyra år. Om du fortfarande har kontrakt efter fyra år kan du få permanent uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd gäller så länge du bor i Sverige.

Så ansöker du

Du ansöker om att förlänga ditt tillstånd via webben. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker du för dem i samma webbansökan.

Det här ska du skicka med ansökan

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.
 • Kontrakt med uppgifter om lön (i svenska kronor), försäkringar och för vilken tid kontraktet gäller. Kontraktet ska vara undertecknat av klubben och dig själv.
 • Anställningsintyg från alla dina arbetsgivare med uppgift om de tider du har arbetat i Sverige om du har haft tillstånd för arbete i Sverige i nästan fyra år och om du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om kraven för webbansökan

När vi har tagit emot din ansökan

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning innan ditt tidigare tillstånd har gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet och uppehållstillståndskortet skickas hem till din adress i Sverige. Tillståndet gäller bara för att arbeta i den klubb som erbjudit dig arbete och den idrott som framgår av arbetserbjudandet.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, nummer 148011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, blankett nummer 148011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Om du ska ansöka om att förlänga ditt tillstånd fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – För dig som är i Sverige, nummer 150011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå 

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – För dig som är i Sverige, blankett nummer 150011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.