Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Här finns information för dig som är medborgare i ett land utanför EU och som har fått kontrakt med en klubb eller förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Krav för arbets­till­stånd

För att få tillstånd ska

 • du ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • du spela i lägst division 1 för herrar eller i Damallsvenskan eller Elitettan för damer om du är fotbollsspelare. Samma krav gäller för dig som ska arbeta som fotbollstränare
 • du spela eller träna i Basketligan eller Basketettan för damer och herrar om du är basketspelare. Samma krav gäller för dig som ska arbeta som baskettränare
 • du spela i Svenska hockeyligan (SHL), Hockeyallsvenskan och Hockeyettan för herrar eller i Damhockeyligan för damer om du är hockeyspelare. Samma krav gäller för dig som ska arbeta som hockeytränare
 • du ha ett skriftligt kontrakt med en klubb eller förening i Sverige som är ansluten till Riksidrottsförbundet, underskrivet av båda parter
 • du erbjudas en lön på minst 14 300 kronor/månad före skatt
 • du ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring som överensstämmer med vad som är brukligt inom din idrott och nivå
 • Riksidrottsförbundet intyga att din anställning är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens positiva utveckling.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • få ett mejl från arbetsgivaren med en länk som leder dig till e-tjänsten
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kunna betala ansökningsavgiften med kontokort
 • kontrakt med uppgifter om lön (i svenska kronor), försäkringar och för vilken tid kontraktet gäller. Kontraktet ska vara undertecknat av klubben och dig själv.
 • lönespecifikationer eller kontrollbesked om du har haft arbetstillstånd den senaste tolvmånadersperioden (du ska skicka med uppgifter för hela perioden du haft tillståndet).

Som professionell idrottare eller funktionär kan du delta i internationella tävlingar i högst tre månader under en period av tolv månader utan arbetstillstånd. Medborgare i vissa länder behöver dock ett visum för att resa in i Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Bli foto­gra­ferad och lämna fingerav­tryck

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt, om du inte gjorde detta i samband med att du visade upp ditt pass.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du angav i din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid kontraktet gäller eller för högst två år i taget men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Tillståndet gäller bara för att arbeta i den klubb som erbjudit dig arbete och den idrott som framgår av kontraktet. Om du ska fortsätta arbeta i Sverige eller byta klubb ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.
 
Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader ska visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska institutets webbplats om Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Din familj kan få tillstånd för samma tid som du. Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerade partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 21 år.

Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning.

Om du får tillstånd för minst sex månader kan din partner också få arbetstillstånd.

Försörjningskrav

För att din familj ska få uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv och din familj.

Läs mer om försörjningskrav för arbetstagare

Så ansöker din familj

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan.

Ska de ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Om ditt kontrakt med klubben blir förlängt ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Du ska också ansöka om ett nytt tillstånd om du vill byta klubb. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla. Om du har haft arbetstillstånd i minst sex månader och om du har ansökt innan det nuvarande tillståndet går ut har du rätt att fortsätta arbeta medan du väntar på beslut.

Det är arbetsgivaren som påbörjar ansökan om att förlänga tillstånd.

Du kan få tillstånd för den tid som kontraktet gäller men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Ett arbetstillstånd för idrottare eller tränare kan beviljas för högst två år i taget i sammanlagt fyra år.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

När du ansöker om förlängning av ditt arbetstillstånd kan du samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd gäller så länge du bor i Sverige.

För att få permanent uppehållstillstånd måste du uppfylla kraven för förlängt arbetstillstånd och dessutom ska du

 • ha haft arbetstillstånd som idrottare eller tränare och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
 • kunna försörja dig själv
 • leva ett skötsamt liv.

När din familj ansöker om att förlänga sitt tillstånd samtidigt som du ansöker om permanent uppehållstillstånd tillkommer nya krav.

Läs mer om vad som gäller när du har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd och din familj ansöker samtidigt som dig

Så ansöker du om att förlänga till­stånd

Du ansöker om att förlänga ditt tillstånd via webben. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker du för dem i samma webbansökan.

Tillsammans med din ansökan om förlängning ska du skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kontrakt med uppgifter om lön (i svenska kronor), försäkringar och för vilken tid kontraktet gäller (kontraktet ska vara undertecknat av klubben och dig själv)
 • anställningsintyg från alla dina arbetsgivare med uppgift om de tider du har arbetat i Sverige om du har haft tillstånd för arbete i Sverige i nästan fyra år och om du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd.

När vi har tagit emot din ansökan om förläng­ning

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning innan ditt tidigare tillstånd har gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Du kan behöva visa upp ditt pass

Migrationsverket kan behöva kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du behöver då besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp passet.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd kan Migrationsverket behöva kontrollera deras pass också.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt, om du inte gjorde detta i samband med att du visade upp ditt pass. Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet och uppehållstillståndskortet skickas hem till din adress i Sverige. Tillståndet gäller bara för att arbeta i den klubb som erbjudit dig arbete och den idrott som framgår av arbetserbjudandet.

Över­klaga beslut om arbets­till­stånd

Om Migrationsverket avslår din ansökan om förlängt arbetstillstånd kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om Migrationsverket avslår din ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet eller skötsamhetskravet kan du överklaga inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, 148011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, blankett 148011 Pdf, 855.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Om du vill förlänga ditt till­stånd

Om du ska ansöka om att förlänga ditt tillstånd fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, 148011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå 

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, blankett 148011 Pdf, 855.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: