Arbetstillstånd för säsongsarbetare

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz och har blivit erbjuden en säsongsanställning i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här, kan du få ett arbetstillstånd för säsongsarbete.

Krav för arbets­till­stånd

Om du ska arbeta kortare tid än 90 dagar kan du få arbetstillstånd för säsongsarbete. Medborgare i vissa länder behöver också ha visum.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum

Om du ska arbeta längre tid än 90 dagar kan du få ett uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete.

För att få arbetstillstånd för säsongsarbete ska du

 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • ha erbjudits en tidsbegränsad anställning som säsongsarbetare av en arbetsgivare som är etablerad i Sverige
 • ha tillgång till en bostad med lämplig standard
 • ha tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige (sjukförsäkringen ska vara giltig under hela vistelsen)
 • kunna styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige om arbetet avser ett reglerat yrke
 • ha för avsikt att lämna Sverige när tillståndet slutar gälla
 • i de flesta fall betala en avgift (avgift för arbetstillstånd för säsongsarbete)

Läs vad din arbetsgivare måste göra för att du ska kunna få ett arbetstillstånd

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • få ett mejl från din arbetsgivare med en länk som leder dig till e-tjänsten
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • information om vilket försäkringsbolag du har ansökt eller tecknat en heltäckande sjukförsäkring hos och under vilken period försäkringen gäller (sjukförsäkringen ska gälla vid vård i Sverige)
 • hyresavtal eller intyg från hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsförmedling om ett kommande avtal
 • dokument som styrker att du har behörighet att utöva yrket om ansökan avser ett reglerat yrke
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

Hyresavtalet eller intyget om bostad bör innehålla

 • bostadens adress
 • hyra
 • boendeyta (kvadratmeter)
 • antal rum och kök/toalett
 • hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid
 • hyresvärdens och hyresgästens kontaktuppgifter
 • hyresvärdens och hyresgästens underskrifter.

Vad gör en säsongsarbetare?

Säsongsarbete förekommer inom jordbruk, skogsbruk, hotell- och restaurangverksamhet, researrangemang, turist- och bokningsservice, skötsel och underhåll av grönytor, stödtjänster till artistisk verksamhet, drift av skidsportanläggningar, drift av golfbanor och nöjes- och temaparksverksamhet.

Ett tillstånd för säsongsarbete ger dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige under en tidsbegränsad tid som säsongarbetare. Som längst kan du få tillstånd för säsongsarbete i sex månader under en tolvmånadersperiod.

För bärplockare som är anställda av företag som inte är etablerade i Sverige gäller andra regler.

Läs mer om arbetstillstånd för bärplockare

Fullmakt

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011PDF

Efter att du har gjort ansökan

Ett beslut om tillstånd för säsongsarbete tas inom 90 dagar. Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Om du behöver visum för att resa till Sverige ska du besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller det generalkonsulat där du lämnade in din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid som du erbjuds arbete men inte längre än ditt pass är giltigt.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du får din ansökan om tillstånd för säsongsarbete beviljad får du ett uppehållstillståndskort där det står Säsongsarbete. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Kortet ger dig rätt att arbeta i Sverige hos den arbetsgivare och inom det yrke som du har angivit i ansökan. Kortet gäller för den tid som står i beslutet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om du behöver visum för att resa till Sverige kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka uppehållstillståndskortet till dig när kortet är klart. Tänk på att det kan ta längre tid än fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Om ditt tillstånd för säsongsarbete gäller kortare tid än 90 dagar kan du behöva visum för att vistas i Sverige. På viseringsmärket ska det stå Säsongsarbete.

Du kan inte få ett tillstånd för säsongsarbete om du redan har haft ett tillstånd för säsongsarbete i sex månader under en tolvmånadersperiod.

Svenska institutets webbplats om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Migra­tions­verket kan åter­kalla ett till­stånd

Ditt tillstånd kan till exempel återkallas

 • om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd
 • om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om du inte längre arbetar eller om anställningsvillkoren inte längre är uppfyllda.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Anmälningsskyldighet

Du som har eller har ansökt om ett tillstånd för säsongsarbete ska anmäla till Migrationsverket om du byter bostad.

Om du inte anmäler att du har bytt bostad kan detta leda till

 • avslag på din ansökan om tillstånd eller förlängt tillstånd
 • att tillståndet återkallas
 • att du i värsta fall kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

Du meddelar förändringar till Migrationsverket genom att skicka ett brev till Migrationsverket där du förklarar vad som har förändrats. Du måste tydligt ange ditt namn och ditt beteckningsnummer (ärendenummer). Du ska också bifoga ett nytt hyresavtal.

Skicka brevet till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Byte av arbetsgivare eller yrke

Om du får en ny anställning eller arbetsgivare kan du ansöka om ett nytt arbetstillstånd för säsongsarbete när du befinner dig i Sverige.

Förlänga tillstånd

Om du vill fortsätta att arbeta i Sverige ska du förlänga ditt tillstånd för säsongsarbete. Du ska också lämna in en ny ansökan om du har ett tillstånd för säsongsarbete men vill byta yrke eller arbetsgivare. Ansökan ska lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar gälla.

Du kan bara få tillstånd för säsongsarbete i sex månader under en tolvmånadersperiod.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd på webben via länken i mejlet som du får av din arbetsgivare.

Du kan också ansöka om tillstånd för säsongsarbete genom att lämna in en pappersansökan.

Ansökan om tillstånd för säsongsarbete i Sverige, blankett 261011PDF

Uppgifter om bostad – om arbetsgivaren hyr ut eller förmedlar bostaden, blankett 263011PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

När vi har tagit emot din ansökan

Du har rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut om du har lämnat in din ansökan innan ditt tidigare tillstånd slutade gälla.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du inte kan ansöka på webben

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Du kan ansöka om tillstånd för säsongsarbete via blanketten Ansökan om tillstånd för säsongsarbete i Sverige, som du lämnar in till en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Ansökan ska göras före inresa och du får inte vara bosatt i ett EU-land.

Ansökan om tillstånd för säsongsarbete i Sverige, blankett 261011PDF

Uppgifter om bostad – om arbetsgivaren hyr ut eller förmedlar bostaden, blankett 263011PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-08