Avgifter för ansökan om arbets­till­stånd för arbets­ta­gare, egna före­ta­gare och deras famil­je­med­lemmar

Ansökan om arbetstillstånd för arbetstagare

Avgift

Arbetstillstånd, EU-blåkort, ICT-tillstånd, säsongsarbetare

2 000 kr

Förlängning av arbetstillstånd

2 000 kr

En ansökan om permanent uppehållstillstånd lämnas in samtidigt som en ansökan om förlängning av arbetstillstånd och kostar inget extra.

Särskilda avgifter för vissa yrken

Avgift

Egna företagare

2 000 kr

Artist

1 500 kr

Au pair

1 500 kr

Idrottare och tränare

1 500 kr

Feriearbete för unga personer

1 500 kr

Forskare

1 500 kr

Praktikant (genom internationellt utbyte eller avtal)

1 500 kr

Volontär

1 500 kr

Söka arbete efter slutförd forskning

1 500 kr

Ansökan för familj till den som ansöker om eller redan har tillstånd för arbete

Avgift

Vuxen

1 500 kr

Barn under 18 år

750 kr

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Betala på webben

När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort i samband med ansökan. Det gäller också om du ansöker om att förlänga ditt tillstånd. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

Betala på ambassad eller generalkonsulat

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Betala via bankgiro

Om du inte ansöker på webben betalar du avgiften via bankgironummer 5223-7005. IBAN kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank).

I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Betalar du avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer och/eller ärendenummer. Skriv på ansökningsblanketten när och på vilket sätt du har betalat avgiften.

Undantag

Japanska medborgare kan ansöka om arbetstillstånd utan att betala någon avgift.

Om du har betalat in fel ansökningsavgift

Du kan få tillbaka pengar om du har betalat in fel ansökningsavgift. Det kan till exempel vara så att du av misstag har betalat in avgiften två gånger. Om du har ansökt på webben eller blankett ska du kontakta Migrationsverket och begära pengarna tillbaka. Om du har lämnat in en ansökan på en utlandsmyndighet ska du vända dig dit.

Sidan senast uppdaterad: