Du som redan är i Sverige och vill ansöka om arbetstillstånd

Huvudregeln är att du ska ansöka om och ha ditt tillstånd klart innan du reser in i Sverige. I vissa fall kan du ansöka om och få tillstånd efter inresan i Sverige.

Du kan ansöka om arbetstillstånd när du är i Sverige om du

Om du är medborgare i ett land utanför EU, har en universitetsexamen eller fem års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv av en genomsnittlig bruttolön i Sverige, kan du ansöka om ett EU-blåkort.

Läs mer om hur du ansöker om EU-blåkort

Om du har ett ICT-tillstånd i ett annat EU-land kan du ansöka om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Läs mer om hur du ansöker om ICT-tillstånd

Om du har uppehållstillstånd på grund av att du har en partner i Sverige och förhållandet har tagit slut kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd från Sverige. För det krävs att du har ett arbete eller ett erbjudande om arbete och att du har synnerliga skäl för att ansöka från Sverige. Exempel på synnerliga skäl är att du har vistats lagligt i Sverige under lång tid eller haft flera uppehållstillstånd på grund av anknytning till din tidigare partner och det finns personliga omständigheter som innebär att det är orimligt att du behöver resa tillbaka till ditt hemland för att lämna in ansökan. Om du ansöker om arbetstillstånd innan ditt tidigare tillstånd slutar gälla har du rätt att fortsätta arbeta eller påbörja en ny anställning medan du väntar på beslut. Information om hur du gör för att ansöka hittar du under rubriken Förlänga tillstånd.

Läs mer om att förlänga tillstånd

När du söker nytt arbete

När du söker arbete bör du ta med kopior på dokument som visar att du har rätt att vara och arbeta i Sverige. Ta också med ditt uppehållstillståndskort. Arbetsgivaren vill veta hur länge du har rätt att arbeta i Sverige och om det finns några begränsningar i ditt tillstånd. Den som anställer dig vill ha kopia på dokumenten och kommer att underrätta Skatteverket om att du har anställts.

Sidan senast uppdaterad: