Du som har besökt en arbetsgivare i Sverige och vill ansöka om arbetstillstånd

Om du har rest till Sverige för att träffa en arbetsgivare och fått en anställning, kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige. Kravet är att det råder brist på arbetskraft inom yrket och att arbetsgivaren får svårt att bedriva sin verksamhet om du måste lämna Sverige för att ansöka om tillstånd. Du ska ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du får börja arbeta i Sverige.

För att du ska kunna ansöka om arbetstillstånd utan att behöva lämna landet ska

 • du ha ett anställningsavtal (om avtalet är på annat språk än engelska eller svenska ska det översättas och bifogas tillsammans med en kopia på originaldokumentet)
 • det vara stor efterfrågan på arbetskraft, se lista över bristyrken Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.
 • din arbetsgivare ha ett akut behov av din kompetens vilket innebär att verksamheten inte kan bedrivas fullt ut om du måste resa till ditt hemland för att ansöka om tillstånd
 • anledningen till besöket i Sverige vara att träffa en arbetsgivare. Möjligheten att ansöka om arbetstillstånd från Sverige gäller inte om du har kommit som turist eller för att besöka en vän eller släkting även om du har fått ett erbjudande om arbete under besöket
 • du lämna in en ansökan under din viseringsfria tid (90 dagar) eller inom den tid som visumet gäller
 • du ha ett giltigt pass
 • du ha en anställning med arbetsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha en anställning som gör det möjligt för dig att uppnå god försörjning. Det innebär att du måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här
 • din arbetsgivare uppfylla kraven för arbetstillstånd.

Din arbetsgivare måste ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar.

Om du inte uppfyller kraven

För att du ska kunna få arbetstillstånd medan du är i Sverige måste alla kraven ovan vara uppfyllda. I annat fall ska du lämna Sverige och lämna in din ansökan och vänta på beslut i ditt hemland eller något annat land där du har tillstånd att bo.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd utanför Sverige

Viktigt om försäk­ring

För att du ska kunna få arbetstillstånd måste din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar din anställning. Försäkringen ska gälla från och med den dagen som du börjar arbeta.

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste du ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen. Det räcker däremot inte att vara inskriven hos Försäkringskassan för att uppfylla försäkringskraven som gäller för arbetstillstånd.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du om arbetstillstånd

1

Arbetsgivaren påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och mejladress.

Det är viktigt du har tillgång till den mejladress du ger till din arbetsgivare fram tills det att du fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer använda mejladressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

Information till arbetsgivare

2

Du får ett mejl

När arbetsgivaren lämnat information om anställningen får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv. Om din familj följer med dig till Sverige ansöker du om tillstånd för dem samtidigt. Du ska också kontrollera att uppgifterna om dina anställningsvillkor i informationen om anställningen stämmer med det du och din arbetsgivare har kommit överens om

Läs mer om tillstånd för familjen

3

Bifoga dokument

De här dokumenten ska du skanna eller fotografera och skicka med din ansökan

 • ditt anställningsavtal
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • information om anställningen och ett yttrande över anställningsvillkoren från berörd facklig organisation som du får från din arbetsgivare
 • intyg som visar att din arbetsgivare får stora problem om du måste lämna landet för att ansöka om tillstånd
 • dokument som visar att syftet med Sverigebesöket var att träffa en arbetsgivare.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du samti­digt ansöker om uppe­hålls­till­stånd för din familj

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland.
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige, eller dokument som visar att du är ensam vårdnadshavare
 • dokument som visar att barn över 21 år är beroende av föräldern för sin försörjning
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja dig själv och din familj. Det står på ansökningsblanketten eller i e-tjänsten vilka dokument du ska bifoga.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Försörjningskrav

För att din familj ska få uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv och din familj.

Läs mer om försörjningskrav för arbetstagare

Familjemedlemmar som befinner sig utanför Sverige och som ansöker om uppehållstillstånd ska besöka en svensk ambassad eller generalkonsulat för att få uppehållstillståndskort.

Läs mer om tillstånd för familjen

4

Betala och skicka in ansökan

I de allra flesta fall betalar du en avgift. Du betalar med ett Visa- eller Mastercardkort. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

När eventuell avgift är betald skickar du in ansökan. Du får ett mejl med en bekräftelse på att din ansökan är inskickad. Migrationsverket kommer kontakta dig om det behövs mer information.

Avgifter för arbetstillstånd

5

Migrationsverket handlägger

Om du uppfyller kraven för att ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige har du rätt att stanna medan du väntar på ditt beslut. Du måste ha fått tillståndet beviljat innan du får börja arbeta i Sverige.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Handläggningstider för arbetstillstånd

6

Visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på ett av Migrationsverkets servicecenter.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

7

Underlag för uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

8

Du får beslutet

Du får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet skickas sedan hem till din adress i Sverige. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Läs mer om vad som händer efter beslut

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige, 148011. Om din familj i Sverige också behöver uppehållstillstånd ska varje familjemedlem skicka in en egen ansökan. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, blankett 148011 Pdf, 855.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan till

Migrationsverket,
Box 3100,
903 03 Umeå.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

På grund av ett planerat underhåll kan det vara störningar i våra e-tjänster söndagen den 26 maj klockan 10.00–12.00.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: