Försörj­nings­krav för arbets­till­stånd

Här hittar du information om vilket försörjningskrav som krävs för att få arbetstillstånd.

Aktu­ellt försörj­nings­krav för arbets­till­stånd

Baserat på aktuell medianlön är det nuvarande försörjningskravet för arbetstillstånd

27 360 kronor i månaden.

Detta motsvarar 80 procent av medianlönen i Sverige, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistik. Läs mer på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med 1 november 2023 måste man ha en god försörjning för att få arbetstillstånd. God försörjning definieras som 80 procent av aktuell medianlön. Alla som ansöker efter den 1 november måste ha en lön som uppgår till minst 80 procent av aktuell medianlön, en summa som för närvarande är 27 360 kronor. För en ansökan som kommit in före den 1 november är det den medianlön som gällde vid tidpunkten för ansökan som utgör grund för beräkning.

Kravet på god försörjning innebär att du som anställd måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Den aktuella medianlönen hittar du på SCBs webbplats. SCB brukar uppdatera siffran kring midsommarveckan varje år. Du räknar enkelt ut summan (80 procent av medianlönen) genom att multiplicera medianlönen med 0,8.

För en ansökan som kommit in före den 1 november 2023 är det den medianlön som gällde vid tidpunkten för ansökan som utgör grund för beräkning. Utöver det måste månadslönen vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

I textrutan ovan hittar du aktuell information om vilket försörjningskrav som just nu gäller vid ansökan om arbetstillstånd.

Medianlön i Sverige de senaste tre åren

Datum för uppdaterad medianlön

Medianlön i Sverige

Summa (80 procent av medianlönen)

Gäller ansökningar inkomna under perioden

20 juni 2023

34 200 kronor

27 360 kronor

20 juni 2023 – nuvarande

21 juni 2022

33 200 kronor

26 560 kronor

21 juni 2022 – 19 juni 2023

22 juni 2021

32 400 kronor

25 920 kronor

22 juni 2021 – 20 juni 2022

16 juni 2020

31 700 kronor

25 360 kronor

16 juni 2020 – 21 juni 2021

Den som har ansökt om arbetstillstånd men inte fått sitt beslut innan den 1 november måste från detta datum ha en lön på minst 80 procent av den medianlön som varit publicerad när ansökan om arbetstillstånd kommit in.

Arbetstagare som är undantagna det nya kravet är de som nyttjar den fria rörligheten (medborgare inom EU/EES eller är familjemedlem till en person som är det), de som har eller ansöker om EU-blåkort, de som har eller ansöker om ICT-tillstånd, samt säsongsarbetare.

Professionella tränare och idrottare, au pairer, praktikanter inom ramen för internationellt utbyte eller praktikanter med praktik med anknytning till högre utbildning och forskare kommer inte omfattas av det nya kravet.

Sidan senast uppdaterad: