Efter beslut

Ditt arbetstillstånd gäller för att arbeta hos den arbetsgivare och inom det yrke som du har angivit i din ansökan. Tillståndet gäller för den tid som står i beslutet.

Om du får ett nytt arbete hos en annan arbetsgivare eller byter arbetsuppgifter ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda varje månad under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du behöver därför spara alla lönespecifikationer, anställningsintyg, intyg om eventuell frånvaro och intyg om att du har omfattats av försäkringar under hela tillståndstiden.

Läs mer om arbetstillstånd om du ska byta arbete

Uppehållstillståndskort.

Uppehållstillståndskort

Du som får tillstånd att arbeta i Sverige för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på dig och dina fingeravtryck.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om du behöver visum

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte blev fotograferad och lämnade fingeravtryck när du ansökte ska du besöka ambassaden eller generalkonsulatet för att göra det nu. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan ditt besök.

När kortet är klart kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det till dig. Observera att det kan ta upp till fyra veckor efter det att du har fått ditt beslut att tillverka kortet och leverera det till ambassaden eller generalkonsulatet. När du reser in i Sverige ska du visa upp kortet tillsammans med ett giltigt pass.

Hitta närmaste ambassad på Swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du kan resa utan visum

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad om du kan resa utan uppehållstillståndskort

Arbeta kortare än tre månader

Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader får inget uppehållstillståndskort. Du ska i stället visa upp beslutet om arbetstillstånd tillsammans med ditt pass och eventuellt visum när du reser till Sverige.

Så länge gäller tillståndet

I de flesta fall får du tillstånd för den tid anställningen gäller men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Ett arbetstillstånd kan beviljas för högst två år i taget. Om Migrationsverket har svårt att bedöma hur länge anställningen ska vara, kan du få ett kortare tillstånd. Om din familj följer med får de tillstånd för samma tid som du men aldrig längre än passens giltighetstid.

Om du ska fortsätta arbeta i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut lämnar du in en ansökan om att förlänga ditt tillstånd. Du ska ansöka om förlängning innan ditt tidigare tillstånd går ut. När du har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i 48 månader kan du få permanent uppehållstillstånd.

Guide för dig som ska arbeta i Sverige (på engelska)PDF

Så ansöker du om att förlänga ditt arbetstillstånd

Viktigt om försäkring

För att du ska kunna få arbetstillstånd måste din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar din anställning.

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste du ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Du behöver ha en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå vid sjukdom och olycksfall när du bor i Sverige. Om du är folkbokförd omfattas du av den svenska socialförsäkringen. Om du inte är folkbokförd är det viktigt att du skaffar en egen sjukförsäkring.

För att bli folkbokförd krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om du befinner dig i Sverige och får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Migrationsverket skickar beslutet

När Migrationsverket meddelar dig beslutet kan verket använda sig av förenklad delgivning. Det går till på följande sätt:

Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress som du har uppgett att du kan nås på. Minst en dag senare skickar Migrationsverket ett kontrollmeddelande till dig om att beslutet har skickats. Detta görs för att säkerhetsställa att du har fått det första brevet. Du kommer alltså att få två brev från Migrationsverket, oftast med en dags mellanrum. Du behöver inte meddela Migrationsverket att du har fått breven.

Du anses meddelad om beslutet när två veckor har gått från det att beslutet skickades till dig. Om du inte har fått beslutet utan endast kontrollmeddelandet ska du kontakta Migrationsverket så snart som möjligt.

Överklaga ett beslut om uppehållstillstånd

Om du inte överklagar kommer ditt beslut att börja gälla tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Du kan också visa att du accepterar beslutet genom att skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under kan du inte överklaga och du ska förbereda dig för att lämna Sverige.

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga. Du ska skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Migrationsverket kommer först att ompröva beslutet. Om verket inte ändrar beslutet prövas ditt överklagande av migrationsdomstolen. Ditt överklagande måste ha kommit till verket innan beslutet börjar gälla, vilket är tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Läs mer om vad som händer vid avslagsbeslut

Migrationsverket kan utföra efterkontroller

Migrationsverket kan utföra kontroller under ett pågående arbetstillstånd, så kallade efterkontroller. Vid efterkontrollen kontrollerar Migrationsverket att du har fått den lön och det försäkringsskydd som låg till grund för ditt tillstånd. Vid en efterkontroll ska din arbetsgivare, på begäran av Migrationsverket, lämna uppgifter om löneutbetalningar och försäkringsskydd.

Om Migrationsverket vid en efterkontroll upptäcker förändrade anställningsvillkor, det vill säga om du som arbetstagare inte har fått den lön och det försäkringsskydd som låg till grund för ditt arbetstillstånd, kan Migrationsverket komma att återkalla ditt tillstånd.

Du kan välja att byta arbetsgivare under tiden som Migrationsverket utreder om arbetstillståndet ska återkallas. Du måste då ansöka om ett nytt arbetstillstånd för arbete hos en ny arbetsgivare inom fyra månader.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om sjukvård kontakta landstinget eller regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller studera.nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om studiemedel CSN, Centrala studiestödsnämnden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om den svenska skolan från Skolverket Om svenska skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar till webbsidor, där du kan studera och träna svenska finns på Digitala spårets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UR Nyanländlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en serie program om rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Konsumentverkets upplysningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?