Arbetstillstånd när du ska byta arbete

Ditt arbetstillstånd gäller för arbete hos den arbetsgivare och det yrke som står i ditt beslut. Om du vill byta arbete kan du behöva ansöka om ett nytt arbetstillstånd.

Infor­ma­tion till dig som har haft till­stånd för arbete i Sverige och vill ansöka om förlängt till­stånd för arbete

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in dokument som visar att bland annat lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som du har haft tillstånd för arbete i Sverige.

De första 24 måna­derna

Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i ditt beslut. Skulle du få ett nytt arbete under den här tiden ska du lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd. När du har lämnat in din ansökan kan du börja arbeta hos din nya arbetsgivare innan du fått beslut under förutsättning att du har ansökt innan ditt tidigare arbetstillstånd har gått ut. Din nya arbetsgivare måste ha annonserat ut tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz innan du påbörjar din anställning.

Läs mer om hur din arbetsgivare ska ha annonserat ut din tjänst

Läs mer om hur du ansöker om nytt arbetstillstånd

Byte av orga­ni­sa­tions­nummer eller ägar­byte

Om företaget du arbetar på byter organisationsnummer, du får en ny arbetsgivare eller nya arbetsuppgifter, eller om arbetsvillkoren förändras gäller inte längre ditt arbetstillstånd. Du ska därför ansöka om ett nytt arbetstillstånd. När du har lämnat in din ansökan kan du börja arbeta innan du har fått beslut under förutsättning att du har ansökt innan ditt tidigare tillstånd har gått ut.

Läs mer om hur du ansöker om nytt arbetstillstånd

Efter 24 månader

När du har haft arbetstillstånd i 24 månader och har fått en förlängning på ditt arbetstillstånd kan du byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge du arbetar inom samma yrke. Om ditt nya arbete innebär att du byter yrke ska du lämna in en ny ansökan. När du har lämnat in din ansökan kan du börja arbeta innan du har fått beslut under förutsättning att du har ansökt innan ditt tidigare tillstånd har gått ut. Din nya arbetsgivare måste ha annonserat ut tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz innan du påbörjar din anställning.

Läs om hur din arbetsgivare ska ha annonserat ut din tjänst

Läs mer om hur du ansöker om nytt arbetstillstånd

Om du själv slutar eller blir uppsagd

Om du själv avslutar din anställning eller blir uppsagd kan du stanna kvar i Sverige och söka nytt arbete i tre månader. Du behöver ha ett gällande tillstånd under den perioden. Om ditt tillstånd är på väg att gå ut lämnar du in en ansökan om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd. Du behöver ett anställningsavtal för att kunna ansöka om förlängning. 

När du söker arbete bör du ta med kopior på dokument som visar att du har rätt att vara och arbeta i Sverige. Ta också med ditt uppehållstillståndskort. Arbetsgivaren vill veta hur länge du har rätt att arbeta i Sverige och om det finns några begränsningar i ditt tillstånd. Den som anställer dig vill ha kopia på dokumenten och kommer att underrätta Skatteverket om att du har anställts.

Om du får ett nytt arbete och har haft arbetstillstånd kortare tid än 24 månader ska du ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Om ditt nya arbete innebär att du byter yrke ska du lämna in en ny ansökan oavsett hur lång tid du har haft arbetstillstånd tidigare. När du har lämnat in din ansökan kan du börja arbeta innan du har fått beslut under förutsättning att du har ansökt innan ditt tidigare tillstånd har gått ut. Din nya arbetsgivare måste ha annonserat ut tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz innan du påbörjar din anställning.

Om du inte hittar ett nytt arbete inom tre månader kan Migrationsverket återkalla ditt tillstånd.

Läs om hur din arbetsgivare ska ha annonserat ut din tjänst

Läs mer om hur du ansöker om nytt arbetstillstånd

Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel

Bild på en gravid kvinna och en man som håller om varandra.

Ahmed jobbar som personlig assistent på Vård AB. Efter ett år bestämmer han sig för att börja arbeta på Vård DeLux AB i stället. Innan han påbörjar sin nya anställning måste han lämna in en ny ansökan om ett nytt arbetstillstånd för arbetet på Vård DeLux AB. Under tiden ansökan handläggs hos Migrationsverket får Ahmed arbeta på sitt nya jobb. För att få den nya ansökan beviljad måste den nya anställningen uppfylla kraven för arbetstillstånd.

Bild på en gravid kvinna och en man som håller om varandra.

Olga har fått två års arbetstillstånd för arbete som elektriker på Statisk Elektricitet. Efter bara några månader går bolaget i konkurs. Olga måste hitta ett nytt jobb inom tre månader från det att hon slutade sitt jobb för att hennes tillstånd inte ska återkallas.

Efter två månader hittar hon ett nytt jobb och hon lämnar samtidigt in en ny ansökan om arbetstillstånd. När den nya ansökan har kommit in till Migrationsverket får Olga börja på sitt nya arbete. För att få den nya ansökan beviljad måste den nya anställningen uppfylla kraven för arbetstillstånd.

Bild på en gravid kvinna och en man som håller om varandra.

Somchai har haft arbetstillstånd och arbetat som IT-tekniker på Datafirman AB i tre år när han blir erbjuden ett arbete som IT-tekniker på Data-Nisse. Eftersom ett arbetstillstånd bara är knutet till en viss arbetsgivare de första två åren kan han arbeta hos sin nya arbetsgivare med sitt arbetstillstånd. Han behöver inte lämna in en ny ansökan för att han har bytt arbete.

På Data-Nisse är de så nöjda med Somchai att de efter ett halvår erbjuder honom ett chefsjobb. Eftersom det är ett nytt yrke måste han lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd. Ansökan ska lämnas in innan Somchai påbörjar sin nya anställning. Han får börja arbeta som chef medan han väntar på beslut. För att få den nya ansökan beviljad måste den nya anställningen uppfylla kraven för arbetstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: