Studenter som fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd

Om du har ett uppehållstillstånd för studier vid ett universitet eller högskola får du arbeta under den tid tillståndet gäller. Om du vill arbeta i Sverige efter avslutade studier behöver du ett arbetstillstånd.

För att ansöka om arbetstillstånd utan att lämna landet ska du

 • ha uppehållstillstånd för studier på universitet eller högskola, eller uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige
 • ansöka om arbetstillstånd innan uppehållstillståndet går ut
 • ha klarat minst 30 högskolepoäng eller genomfört en termins forskarutbildning i Sverige.

För att du ska kunna få arbetstillstånd medan du är i Sverige måste alla kraven ovan vara uppfyllda. I annat fall ska du ansöka från ditt hemland eller från det land utanför Sverige du har tillstånd att bo.

För att få arbetstillstånd ska

 • du ha ett anställningsavtal (om avtalet är på annat språk än engelska eller svenska ska det översättas och bifogas tillsammans med en kopia på originaldokumentet)
 • du ha ett giltigt pass
 • du ha en anställning med arbetsvillkor som är minst i samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • du ha en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha en anställning som gör det möjligt för dig att uppnå god försörjning. Det innebär att du måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här
 • din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.

För att få arbetstillstånd ska du uppfylla kraven för arbetstillstånd för ett arbete. Du kan inte ha två eller flera arbeten som tillsammans gör att kraven uppfylls.

Uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete eller under­söka möjlig­he­terna att starta eget företag

Du som har beviljats uppehållstillstånd för studier vid ett universitet eller högskola i Sverige och har slutfört dina studier kan få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här.

Läs mer om hur du gör för att ansöka

Så ansöker du om arbetstillstånd

1

Arbetsgivaren påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och mejladress. Om du är student och vill ansöka om uppehållstillstånd som forskare ska du själv påbörja din ansökan på webben.

Det är viktigt du har tillgång till den mejladress du ger till din arbetsgivare fram tills det att du fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer använda mejladressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

Information till arbetsgivare

2

Du får ett mejl

När arbetsgivaren har lämnat information om anställningen får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv. Om du har familj som också behöver uppehållstillstånd ansöker du om tillstånd för dem samtidigt. Du ska också kontrollera att uppgifterna om dina anställningsvillkor i informationen om anställningen stämmer med det du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Läs mer om tillstånd för familjen

3

Bifoga dokument

De här dokumenten ska du skanna eller fotografera och skicka med din ansökan:

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • intyg om minst 30 högskolepoäng eller en termins genomförd forskarutbildning i Sverige
 • ditt anställningsavtal.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du samti­digt ansöker om uppe­hålls­till­stånd för din familj

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland.

Om din familj ansöker om uppehållstillstånd för första gången ska du också skicka med:

 • kopior av de sidor i sina pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige, eller dokument som visar att du är ensam vårdnadshavare
 • dokument som visar att barn över 21 år är beroende av föräldern för sin försörjning
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja dig själv och din familj. Det står på ansökningsblanketten eller i e-tjänsten vilka dokument du ska bifoga.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Försörjningskrav

För att din familj ska få uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv och din familj.

Läs mer om försörjningskrav för arbetstagare

Läs mer om tillstånd för familjen som befinner sig utanför Sverige

Om du ansöker om arbets­till­stånd för att fort­sätta arbeta hos samma arbets­gi­vare som du arbetat hos tidi­gare ska du också skicka med:

 • sammanställning av dina inkomstuppgifter från Skatteverket som visar din inkomst för de år som du arbetat hos arbetsgivaren
 • eventuella lönespecifikationer för innevarande år.

4

Betala och skicka in ansökan

I de allra flesta fall betalar du en avgift. Du betalar med ett Visa- eller Mastercardkort. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

När eventuell avgift är betald skickar du in ansökan. Du får ett mejl med en bekräftelse på att din ansökan är inskickad. Migrationsverket kommer kontakta dig om det behövs mer information.

Avgifter för arbetstillstånd

5

Migrationsverket handlägger

Om du har ansökt om arbetstillstånd innan ditt uppehållstillstånd för studier har gått ut och du har slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning har du rätt att arbeta medan du väntar på beslut.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Handläggningstider för arbetstillstånd

6

Visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på ett av Migrationsverkets servicecenter.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

7

Underlag för uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

8

Du får beslutet

Du får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet skickas sedan hem till din adress i Sverige. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Läs mer om vad som händer efter beslut

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, 148011. Om din familj i Sverige också behöver uppehållstillstånd ska varje familjemedlem skicka in en egen ansökan. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, blankett 148011 Pdf, 855.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: