Uppehållstillstånd för forskare

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta som forskare är du undantagen kravet på arbetstillstånd, men du behöver ansöka om uppehållstillstånd.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att få uppehållstillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • ha ett mottagningsavtal med en forskningshuvudman (den som tar emot forskningsarbetet) som är godkänd av Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • ha tillräckligt med pengar för din vistelse i Sverige och för att kunna betala din hemresa
 • ha ett intyg om att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring (om du ska vara i Sverige i högst ett år)
 • i de flesta fall betala en avgift (avgifter för arbetstillstånd).

Du behöver inget uppehållstillstånd om du ska arbeta kortare tid än tre månader. Däremot behöver medborgare i vissa länder ha visum för att resa till Sverige. Om du har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land och ska forska i Sverige, läs mer under rubriken Uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum

Ditt tillstånd ska vara klart innan resan till Sverige. Om du befinner dig i Sverige med tillstånd för studier kan du dock ansöka på webben medan du befinner dig i Sverige. Om du har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land och ska bedriva en del av din forskning i Sverige kan du lämna in din ansökan medan du befinner dig i Sverige.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • mottagningsavtalet (som din forskningshuvudman skickat till dig)
 • ha ett intyg om att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring (om du ska vara i Sverige i högst ett år).

Om du har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land ska du även skicka med

 • kopia av ditt uppehållstillståndskort från det EU-landet.

Vad gör en forskare?

En forskare är en person som har doktorerat eller är behörig att påbörja en forskarutbildning och är inbjuden av en forskningshuvudman som är godkänd av Vetenskapsrådet att forska i Sverige. En forskningshuvudman kan vara ett svenskt lärosäte, institution eller ett företag.

Som forskare räknas inte personer som har blivit antagna till forskarutbildning i Sverige för att få sin PhD-examen här eller ska bedriva del av sin forskarutbildning i Sverige. Den som har blivit antagen till forskarutbildning i Sverige för att få sin PhD-examen ska ansöka om uppehållstillstånd som studerande. Den som är antagen till en forskarutbildning i ett annat land och ska bedriva del av sin utbildning i Sverige ska istället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd som studerande

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för besök

Uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land

Om du har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land behöver du inget uppehållstillstånd om du ska bedriva en del av din forskning i Sverige under högst 180 dagar under en 360 dagars period. Om din forskning ska pågå längre tid i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse. Du kan ansöka om ett sådant tillstånd medan du befinner dig i Sverige. Använd e-tjänsten på denna sida för att göra en ansökan.

Om du har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land kan du börja forska direkt efter att du har lämnat in din ansökan om

 • ditt uppehållstillstånd i det andra EU-landet fortfarande är giltigt och
 • du inte redan har vistats i Sverige för att bedriva forskning under högst 180 dagar de senaste 360 dagarna.

Uppehållstillstånd för din familj

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 18 år.

Så ansöker din familj

Ni kan ansöka om uppehållstillstånd tillsammans. Då ansöker du för din familj i din webbansökan. Om din familj ska ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Om din familj ska följa med dig och du ansöker för dem samtidigt som du själv ansöker ska du också skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerade partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • fullmakt om du är ombud för din partner.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättningen av dokumenten.

Efter att du har gjort ansökan

Kontrol­lera din ansökan

Du kan kontrollera att din ansökan har registrerats hos Migrationsverket eller om du har fått ett beslut på sidan Kontrollera din ansökan.

Bli foto­gra­ferad och lämna dina fingerav­tryck

Du som behöver ett visum för att resa till Sverige ska så snart som möjligt besöka en svensk ambassad eller generalkonsulat för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige ska boka tid för att lämna underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck (om du kan resa utan visum)

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till ambassaden eller generalkonsulatet där du lämnade in din ansökan eller som du skrev i din webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för samma tid som mottagningsavtalet gäller men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Om du ska fortsätta forska i Sverige ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och ett foto av dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. Efter det tillverkar vi ditt uppehållstillståndskort. När uppehållstillståndskortet är färdigt skickar vi det till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort (om du kan resa till Sverige utan visum)

Om du har uppehållstillstånd som forskare är du undantagen kravet på arbetstillstånd. Det betyder att du har rätt att ta ett annat arbete vid sidan av din forskning under tiden du har uppehållstillstånd.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Svenska institutets webbplats om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktigt om försäk­ring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Förlänga tillstånd

Om du vill fortsätta arbeta som forskare efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla. Du kan få tillstånd för samma tid som mottagningsavtalet gäller men aldrig längre än ditt pass är giltigt. När du har haft uppehållstillstånd för forskning i fyra år kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd. Tänk på att om du under längre perioder under tillståndstiden inte har bott i Sverige eller inte har arbetat kan det påverka möjligheten att få permanent uppehållstillstånd.

Du som har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land och som har bedrivit en del av din forskning i Sverige kan ansöka om förlängning om du ska fortsätta bedriva en del av din forskning här. Du kan inte få uppehållstillstånd i Sverige för längre tid än det uppehållstillstånd du har i det andra EU-landet.

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker du för dem i samma webbansökan.

Så ansöker du om att förlänga ditt till­stånd

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd på webben. Ansök innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för forskare

Det här ska du skicka med ansökan om förläng­ning

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • blanketten Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige, 230011
 • intyg från alla dina arbetsgivare med uppgift om de tider du har arbetat i Sverige om du har haft tillstånd för arbete i Sverige i nästan fyra år och om du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd. Det ska även framgå om du har haft någon frånvaro eller ej av intyget.

Om du har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land ska du även skicka med

 • kopia av ditt uppehållstillståndskort från det EU-landet.

Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige, blankett 230011PDF

Läs mer om kraven för webbansökan

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

När du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd kan du samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd gäller så länge du bor i Sverige.

För att få permanent uppehållstillstånd måste du uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd och dessutom ska du

 • ha haft uppehållstillstånd som forskare och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
 • kunna försörja dig själv
 • leva ett skötsamt liv.

När din familj ansöker om att förlänga sitt tillstånd samtidigt som du ansöker om permanent uppehållstillstånd tillkommer nya krav.

Läs mer om vad som gäller när du har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd och din familj ansöker samtidigt som dig

När vi har tagit emot din ansökan

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning innan ditt tidigare tillstånd har gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. Du får också arbeta under tiden Migrationsverket handlägger din ansökan.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Över­klaga beslut om uppehålls­till­stånd

Om Migrationsverket avslår din ansökan om förlängt uppehållstillstånd kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om Migrationsverket avslår din ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet eller skötsamhetskravet kan du överklaga inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Efter slutförd forskning

Uppe­hålls­till­stånd efter slut­förd forsk­ning

Du som har uppehållstillstånd för forskning i Sverige och har slutfört din forskning kan få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag i Sverige.

Läs mer om uppehållstillstånd efter slutförd forskning

Om du inte kan ansöka på webben

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för forskare,126011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare, blankett 126011PDF

Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige, blankett 230011PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska ansöka om att förlänga ditt tillstånd fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för forskare, 126011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011PDF

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för forskare

Vanliga frågor och svar – forskare

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-08