Arbetstillstånd för au pairer

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta som au pair behöver du ha arbetstillstånd. Syftet med vistelsen ska vara att få internationella erfarenheter och möjlighet att lära sig svenska språket och kulturen.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Krav för arbetstillstånd

För att få tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • vara mellan 18 och 30 år
 • visa att du har ett uttalat intresse för eller nytta av svenska språkstudier
 • ha ett intyg om studieplats för studier i svenska
 • ha ett skriftligt erbjudande om arbete från en familj i Sverige där det framgår att du ska arbeta med lättare hushållsarbete högst 25 timmar per vecka
 • inte ha några medföljande familjemedlemmar.

Tiden för hushållsarbete och studier får inte överstiga 40 timmar per vecka.

Arbetstillstånd som au pair kan beviljas för högst ett år.

Läsa mer om vilka krav som ställs på din värdfamilj

Om du har haft tillstånd som au pair i ett annat land omedelbart före din planerade vistelse i Sverige, kan det påverka dina möjligheter att få tillstånd i Sverige. Anledningen är att det kan tyda på att det rör sig om regelrätt arbete som barnskötare eller liknande och inte ett arbete som au pair.

Så ansöker du

Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

 Det här ska du skicka med ansökan

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt
 • ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen där villkoren för din anställning som au pair framgår
 • intyg om studieplats där det framgår hur många timmar per vecka du ska studera.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Du som inte behöver visum ska boka tid för att lämna underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Kontrollera att din ansökan har blivit registrerad eller om du har fått beslut

Läs mer om uppehållstillståndskort

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan eller den du skrev i din webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid du erbjuds arbete, men aldrig längre än ditt pass är giltigt.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du boka tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader får inte något uppehållstillståndskort och ska därför visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Kontrollera om din ansökan har blivit registrerad eller om du har fått beslut

Svenska institutets webbplats Working in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck om du kan resa utan visum

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byta värdfamilj

Ditt tillstånd ger dig bara rätt att arbeta som au pair men du kan byta värdfamilj utan att lämna in en ny ansökan så länge ditt tillstånd är giltigt.

Förlänga ditt tillstånd

Du kan få arbetstillstånd för att arbeta som au pair i högst ett år. Du kan ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd om du har haft tillstånd kortare tid än ett år och har fått erbjudande om att fortsätta arbeta hos samma värdfamilj eller hos en ny familj. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla. Om du har haft arbetstillstånd i minst sex månader och om du har ansökt innan det nuvarande tillståndet går ut har du rätt att fortsätta arbeta medan du väntar på beslut. Tänk på att du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Så ansöker du

Du ansöker om att förlänga ditt tillstånd via webben. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Det här ska du skicka med ansökan

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen där villkoren för din anställning som au pair framgår
 • intyg om studieplats där det framgår hur många timmar per vecka du ska studera.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning innan ditt tidigare tillstånd har gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket fattat sitt beslut.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck på Migrationsverket så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Påbörja webbansökan

OBS! För att kunna ansöka via webben måste Javascript vara aktiverat i din webbläsare.

Min ansökan gäller:

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan för au pair, nummer 130011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan för au pair, blankett nummer 130011 (på svenska)PDF

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd fyller du i blanketten Ansökan för au pair, nummer 130011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå 

Ansökan för au pair, blankett nummer 130011 (på svenska)PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.