Uppehållstillstånd för au pairer

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta som au pair behöver du ha ett uppehållstillstånd. För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder också ha visum. Syftet med vistelsen ska vara att förbättra dina språkkunskaper och din kunskap om Sverige.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att få uppehållstillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • ha fyllt 18 men inte 30 år när beslutet fattas
 • ha ett skriftligt avtal om arbete från en familj i Sverige där det framgår att du ska arbeta med lättare hushållsarbete högst 25 timmar per vecka (tiden för hushållsarbete och studier får tillsammans inte överstiga 40 timmar per vecka)
 • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige
 • ha tillräckligt med pengar för din vistelse i Sverige och för att kunna betala din hemresa
 • inte ha några medföljande familjemedlemmar
 • i de flesta fall betala en avgift (avgifter för arbetstillstånd).

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • få ett mejl från din värdfamilj med en länk som leder dig till e-tjänsten
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • ett skriftligt avtal från värdfamiljen där villkoren för din anställning som au pair framgår
 • ett intyg om att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring.

Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

Efter att du har gjort ansökan

Kontrol­lera din ansökan

Du kan kontrollera att din ansökan har registrerats hos Migrationsverket eller om du har fått ett beslut på sidan Kontrollera din ansökan.

Bli foto­gra­ferad och lämna dina fingerav­tryck

Om du får tillstånd för mer än tre månader kommer du att få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Om du får tillstånd för kortare tid än tre månader får du inte något uppehållstillståndskort.

Du som behöver ett visum för att resa till Sverige ska så snart som möjligt besöka en svensk ambassad eller generalkonsulat för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige ska boka en tid för att lämna underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck (om du kan resa utan visum)

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till ambassaden eller generalkonsulatet där du lämnade in din ansökan eller som du skrev i din webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska institutets webbplats om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Efter ett positivt beslut tillverkar vi ett uppehållstillståndskort. När det är klart kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du boka tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. Efter det tillverkar vi ditt uppehållstillståndskort. När uppehållstillståndskortet är färdigt skickar vi det till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck (om du kan resa utan visum)

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader får inte något uppehållstillståndskort och ska därför visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Du kan inte ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd som au pair.

Viktigt om försäk­ring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du får ett uppehållstillstånd som au pair kommer du inte kunna folkbokföra dig i Sverige. Du har då inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Byta värdfamilj

Du kan byta värdfamilj utan att lämna in en ny ansökan så länge ditt tillstånd är giltigt. Kraven för uppehållstillstånd måste också vara uppfyllda.

Om du inte kan ansöka på webben

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan för au pair, nummer 130011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Ansökan för au pair, blankett nummer 130011PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Vanliga frågor och svar – au pairer

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-11