Arbetstillstånd för au pairer

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta som au pair behöver du ha ett arbetstillstånd. För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder också ha visum.

Krav för arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • vara mellan 18 och 30 år
 • visa att du har ett uttalat intresse för eller nytta av svenska språkstudier
 • ha ett intyg om studieplats för studier i svenska
 • ha ett skriftligt erbjudande om arbete från en familj i Sverige där det framgår att du ska arbeta med lättare hushållsarbete högst 25 timmar per vecka (tiden för hushållsarbete och studier får tillsammans inte överstiga 40 timmar per vecka)
 • inte ha några medföljande familjemedlemmar
 • i de flesta fall betala en avgift (avgifter för arbetstillstånd).

För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder också ha visum.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • få ett mejl från din värdfamilj med en länk som leder dig till e-tjänsten
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen där villkoren för din anställning som au pair framgår
 • ett intyg om studieplats där det framgår hur många timmar per vecka du ska studera.

E-tjänst för au pair

Arbetsgivaren påbörjar e-tjänsten

Efter att du har gjort ansökan

Kontrollera din ansökan

Du kan kontrollera att din ansökan har registrerats hos Migrationsverket eller om du har fått ett beslut på sidan Kontrollera din ansökan.

Bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Om du får tillstånd för mer än tre månader kommer du att få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Om du får tillstånd för kortare tid än tre månader får du inte något uppehållstillståndskort, men du kan behöva ha ett visum.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Du som behöver ett visum för att resa till Sverige ska så snart som möjligt besöka en svensk ambassad eller generalkonsulat för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige ska boka en tid för att lämna underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck (om du kan resa utan visum)

Har du haft tillstånd som au pair i ett annat land?

Om du har haft tillstånd som au pair i ett annat land omedelbart före din planerade vistelse i Sverige kan det påverka dina möjligheter att få tillstånd i Sverige. Anledningen är att det kan tyda på att det rör sig om regelrätt arbete som barnskötare eller liknande och inte ett arbete som au pair.

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till ambassaden eller generalkonsulatet där du lämnade in din ansökan eller som du skrev i din webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska institutets webbplats Working in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppehållstillståndskort

Efter ett positivt beslut tillverkar vi ett uppehållstillståndskort. När det är klart kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du boka tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. Efter det tillverkar vi ditt uppehållstillståndskort. När uppehållstillståndskortet är färdigt skickar vi det till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck (om du kan resa utan visum)

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader får inte något uppehållstillståndskort och ska därför visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Byta värdfamilj

Ditt tillstånd ger dig bara rätt att arbeta som au pair, men du kan byta värdfamilj utan att lämna in en ny ansökan så länge ditt tillstånd är giltigt.

Förlänga tillstånd

Du kan få arbetstillstånd för att arbeta som au pair i högst ett år. Du kan ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd om du har haft tillstånd kortare tid än ett år och har fått erbjudande om att fortsätta arbeta hos samma värdfamilj eller hos en ny familj. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla. Om du har haft arbetstillstånd i minst sex månader och om du har ansökt innan det nuvarande tillståndet går ut har du rätt att fortsätta arbeta medan du väntar på beslut. Tänk på att du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Så ansöker du om att förlänga ditt tillstånd

Du ansöker om att förlänga ditt tillstånd via webben. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

För att ansöka om förlängning ska du skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen där villkoren för din anställning som au pair framgår
 • ett intyg som visar att du genomfört dina studier
 • ett intyg om studieplats där det framgår hur många timmar per vecka du ska studera.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

När vi har tagit emot din ansökan

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning innan ditt tidigare tillstånd har gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket fattat sitt beslut.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck på Migrationsverket så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du inte kan ansöka på webben

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan för au pair, nummer 130011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd fyller du i blanketten Ansökan för au pair, nummer 130011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Ansökan för au pair, blankett nummer 130011PDF

Hitta svenska ambassader och generalkonsulat på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.