EU-blåkort

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har fått erbjudande om en högkvalificerad anställning, kan du ansöka om ett EU-blåkort. Du ska ha högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige.

Ett EU-blåkort som är utfärdat av Sverige ger dig rätt att bo och arbeta i Sverige. När du har haft EU-blåkort i Sverige eller andra länder inom EU i fem år kan du ansöka om att få status som varaktigt bosatt i landet du bor i, förutsatt att du bott i det landet de senaste två åren. Status som varaktigt bosatt innebär att du har vissa rättigheter som en EU-medborgare har och att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land.

Läs mer om status som varaktigt bosatt i Sverige

Krav för att få ett EU-blåkort

För att få ett EU-blåkort ska du ha

 • ett giltigt pass
 • en högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års relevant yrkeserfarenhet
 • tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige
 • ett anställningskontrakt eller anställningserbjudande om en högkvalificerad anställning i minst ett år
 • minst en och en halv gång en svensk genomsnittslön.

Din arbetsgivare måste

 • ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
 • skapa ett anställningserbjudande och ge berört fackförbund tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Lönetröskel

Migrationsverket fastställer varje år den lönetröskel som man behöver komma över för att kunna få ett EU-blåkort. Lönetröskeln motsvarar en och en halv av den genomsnittliga bruttolönen och beloppen tas fram i samråd med Medlingsinstitutet som är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken i Sverige.

För 2019 ligger lönetröskeln på 50 550 kronor per månad.

Så ansöker du

Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land där du bor (utanför Sverige).

Om du har ett giltigt EU-blåkort som du har fått beviljat i ett annat EU-land kan du lämna in din ansökan i Sverige.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgift för EU-blåkort

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • anställningserbjudande och ett fackligt yttrande över de anställningsvillkor du blir erbjuden. Det här ska du få av din arbetsgivare
 • examensbevis/registerutdrag från ditt universitet eller arbetsgivarintyg från dina tidigare relevanta arbetsgivare
 • kopia av ditt nuvarande EU-blåkort om du har fått ett sådant kort i ett annat EU-land.

Läs mer om kraven för webbansökan

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får din ansökan beviljad får du ett uppehållstillståndskort där det står EU-blåkort/EU Blue Card. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Om du behöver visum för att resa till Sverige ska du besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Ett beslut om EU-blåkort tas alltid inom 90 dagar. Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid som du erbjuds arbete men inte längre än ditt pass är giltigt.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Första gången du får ett EU-blåkort gäller det för minst ett år och som längst i två år. Kortet ger dig rätt att arbeta i Sverige hos den arbetsgivare och inom det yrke som du har angivit i ansökan. Kortet gäller för den tid som står i beslutet. Under de första 24 månaderna gäller EU-blåkortet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i ditt beslut. När du arbetat i 24 månader och har förlängt ditt kort kan du byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge du arbetar inom samma yrke. Om du vill byta yrke eller arbeta en längre tid än du har fått tillstånd för behöver du lämna in en ansökan om förlängning. Du ska meddela Migrationsverket om din anställning upphör eller om din lön sänks så att du inte längre når upp till den fastställda lönetröskeln. Om du inte meddelar Migrationsverket om förändringar i din anställning riskerar du att få ett avslag på en ansökan om förlängning av ditt EU-blåkort, eller att ditt nuvarande EU-blåkort återkallas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Läs mer om att förlänga ditt tillstånd

Anmälningsskyldighet

Du som har eller har ansökt om ett EU-blåkort ska anmäla till Migrationsverket om anställningen upphör eller om din lön inte längre når upp till lönetröskeln.

Om du inte anmäler att din anställning har upphört eller att din lön inte längre når upp till lönetröskeln kan detta leda till avslag på din ansökan om tillstånd eller förlängt tillstånd, eller att tillståndet återkallas.

Du meddelar förändringar till Migrationsverket genom att skicka ett brev till Migrationsverket där du förklarar vad som har förändrats. Du måste tydligt ange ditt namn och ditt beteckningsnummer (ärendenummer). Du ska också bifoga ett nytt hyresavtal.

Skicka brevet till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Tillstånd för din familj

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 18 år.

Så ansöker din familj

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan.

Ska de ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Förlänga ditt tillstånd

Om du vill fortsätta att arbeta i Sverige ska du förlänga ditt EU-blåkort. Du ska också lämna in en ny ansökan om du har ett EU-blåkort men vill byta yrke eller arbetsuppgifter. Om du har arbetat mindre än två år och ska byta anställning behöver du ansöka om ett nytt EU-blåkort. Ansökan ska lämnas in innan det nuvarande tillståndet går ut.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt EU-blåkort via webben.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgift för EU-blåkort

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker du för dem i samma webbansökan.

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kontrolluppgift med uppgift om din inkomst för föregående år om du arbetade i Sverige då
 • lönespecifikationer för i år om du arbetar i Sverige nu
 • anställningsintyg från arbetsgivare med uppgift om de tider du har arbetat i Sverige (om du har haft tillstånd för arbete i Sverige i nästan fyra år)
 • anställningserbjudande och ett fackligt yttrande över de anställningsvillkor du blir erbjuden
 • arbetsgivarintyg från dina tidigare relevanta arbetsgivare.

När vi har tagit emot din ansökan

Du har rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut om du har lämnat in din ansökan innan ditt tidigare tillstånd/EU-blåkort gick ut. När du har haft ett EU-blåkort i Sverige i 48 månader kan du få permanent uppehållstillstånd. Du får inte räkna in eventuell vistelse i ett annat EU-land även om du har haft EU-blåkort där.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, nummer 180011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, blankett nummer 180011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)PDF

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

EU-blåkort från annat EU-land

Om du har ett giltigt EU-blåkort som du har fått beviljat i ett annat EU-land kan du i vissa fall lämna in din ansökan i Sverige.

För att kunna ansöka från Sverige ska du ha vistats i ett annat EU-land i minst 18 månader med ett EU-blåkort. Ansökan ska göras inom en månad från inresan till Sverige. I så fall använder du blanketten Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, nummer 182011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, blankett nummer 182011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)PDF

Förlänga EU-blåkort eller byte av yrke eller arbetsuppgifter

Om du inte ansöker på webben fyller du i blanketten Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, nummer 182011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, blankett nummer 182011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.