EU-blåkort

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har fått erbjudande om en högkvalificerad anställning, kan du ansöka om ett EU-blåkort. Du ska ha högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige.

Krav för EU-blåkort

För att få ett EU-blåkort ska du ha

 • ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • en högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års relevant yrkeserfarenhet
 • tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige (sjukförsäkringen ska gälla de första tre månaderna i Sverige, innan du blir folkbokförd)
 • blivit erbjuden en högkvalificerad anställning som varar minst ett år
 • minst en och en halv gång en svensk genomsnittslön.

Din arbetsgivare måste

 • ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
 • ha lämnat information om anställningen och gett berört fackförbund tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
 • ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när du påbörjar anställningen.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • få ett mejl från arbetsgivaren med en länk som leder dig till e-tjänsten
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • fackligt yttrande
 • anställningsavtal från arbetsgivaren i hemlandet
 • kunna betala ansökningsavgiften med kontokort
 • information om anställningen och ett yttrande över anställningsvillkoren från berörd facklig organisation som du får från din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige.
 • examensbevis/registerutdrag från ditt universitet eller arbetsgivarintyg från dina tidigare relevanta arbetsgivare
 • kopia av ditt nuvarande EU-blåkort om du har fått ett sådant kort i ett annat EU-land.

Ett EU-blåkort som är utfärdat av Sverige ger dig rätt att bo och arbeta i Sverige. När du har haft EU-blåkort i Sverige eller andra länder inom EU i fem år kan du ansöka om att få status som varaktigt bosatt i landet du bor i, förutsatt att du bott i det landet de senaste två åren. Status som varaktigt bosatt innebär att du har vissa rättigheter som en EU-medborgare har och att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land.

Läs mer om status som varaktigt bosatt i Sverige

Lönetröskel

Migrationsverket fastställer varje år den lönetröskel som man behöver komma över för att kunna få ett EU-blåkort. Lönetröskeln motsvarar en och en halv av den genomsnittliga bruttolönen och beloppen tas fram i samråd med Medlingsinstitutet som är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken i Sverige.

Från 28 augusti 2023 ligger lönetröskeln på 57 450 kronor per månad.

Om du har ett giltigt EU-blåkort som du har fått beviljat i ett annat EU-land kan du i vissa fall lämna in din ansökan i Sverige. För att kunna ansöka från Sverige ska du ha vistats i ett annat EU-land i minst 18 månader med ett EU-blåkort. Ansökan ska göras inom en månad från inresan till Sverige.

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får din ansökan beviljad får du ett uppehållstillståndskort där det står EU-blåkort/EU Blue Card. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck i samband med att du visade ditt pass, behöver du besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att göra detta så snart som möjligt. Du behöver bli fotograferad och lämna fingeravtryck även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom dessa uppgifter inte kan sparas.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Följ ditt ärende i Min sida

Om du har gjort din ansökan i e-tjänsten kan du logga in i Min sida för att följa ditt ärende och se om du har fått beslut.

Min sida

Ett beslut om EU-blåkort tas alltid inom 90 dagar. Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du angav i din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid som du erbjuds arbete men inte längre än ditt pass är giltigt.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Begränsning

Första gången du får ett EU-blåkort gäller det för minst ett år och som längst i två år. Kortet ger dig rätt att arbeta i Sverige hos den arbetsgivare och inom det yrke som du har angivit i ansökan. Kortet gäller för den tid som står i beslutet. Under de första 24 månaderna gäller EU-blåkortet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i ditt beslut. När du arbetat i 24 månader och har förlängt ditt kort kan du byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge du arbetar inom samma yrke. Om du vill byta yrke eller arbeta en längre tid än du har fått tillstånd för behöver du lämna in en ansökan om förlängning.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Du som har eller har ansökt om ett EU-blåkort ska anmäla till Migrationsverket om anställningen upphör eller om din lön inte längre når upp till lönetröskeln.

Om du inte anmäler att din anställning har upphört eller att din lön inte längre når upp till lönetröskeln kan detta leda till avslag på din ansökan om tillstånd eller förlängt tillstånd, eller att tillståndet återkallas.

Du meddelar förändringar till Migrationsverket genom att skicka ett brev till Migrationsverket där du förklarar vad som har förändrats. Du måste tydligt ange ditt namn och ditt beteckningsnummer (ärendenummer).

Skicka brevet till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du.

Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 18 år.

Så ansöker din familj

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan.

Ska de ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Om du vill fortsätta att arbeta i Sverige ska du förlänga ditt EU-blåkort. Du ska också lämna in en ny ansökan om du har ett EU-blåkort men vill byta yrke eller arbetsuppgifter. Om du har arbetat mindre än två år och ska byta anställning behöver du ansöka om ett nytt EU-blåkort. Ansökan ska lämnas in innan det nuvarande tillståndet går ut.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt EU-blåkort via webben.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för EU-blåkort

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker du för dem i samma webbansökan.

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • sammanställning av dina inkomstuppgifter med uppgift om din inkomst för föregående år om du arbetade i Sverige då
 • lönespecifikationer för i år om du arbetar i Sverige nu
 • anställningsintyg från arbetsgivare med uppgift om de tider du har arbetat i Sverige (om du har haft tillstånd för arbete i Sverige i nästan fyra år)
 • information om anställningen och ett fackligt yttrande över de anställningsvillkor du blir erbjuden
 • arbetsgivarintyg från dina tidigare relevanta arbetsgivare.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

När du har haft ett EU-blåkort i Sverige i 48 månader kan du få permanent uppehållstillstånd. Du får inte räkna in eventuell vistelse i ett annat EU-land även om du har haft EU-blåkort där.

Du ansöker om permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängning av ditt EU-blåkort. För att få permanent uppehållstillstånd måste du uppfylla kraven för förlängt EU-blåkort och dessutom ska du

 • ha haft EU-blåkort eller arbetstillstånd och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
 • kunna försörja dig själv
 • leva ett skötsamt liv.

När din familj ansöker om att förlänga sitt tillstånd samtidigt som du ansöker om permanent uppehållstillstånd tillkommer nya krav.

Läs mer om vad som gäller när du har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd och din familj ansöker samtidigt som dig

När vi har tagit emot din ansökan om förläng­ning

Du har rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut om du har lämnat in din ansökan innan ditt tidigare tillstånd/EU-blåkort gick ut.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Över­klaga beslut om arbets­till­stånd

Om Migrationsverket avslår din ansökan om förlängt arbetstillstånd kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om Migrationsverket avslår din ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet eller skötsamhetskravet kan du överklaga inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige, 180011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige, blankett 180011 Pdf, 799.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

EU-blåkort från annat EU-land

Om du har ett giltigt EU-blåkort som du har fått beviljat i ett annat EU-land och du inte kan ansöka på webben använder du blanketten Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige, 180011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige, blankett 180011 Pdf, 799.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förlänga EU-blåkort eller byte av yrke eller arbets­upp­gifter

Om du inte ansöker på webben fyller du i blanketten Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige, nummer 180011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige, blankett 180011 Pdf, 799.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för EU-blåkort

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: