För arbetstagare, egen företagare eller doktorand med medsökande familj

Du som har eller har haft arbetstillstånd som arbetstagare eller uppehållstillstånd som egen företagare eller doktorand, och som har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd, omfattas av ett försörjningskrav om din familj ansöker om uppehållstillstånd för att fortsätta bo med dig i Sverige.

Om du som arbetstagare, egen företagare eller doktorand uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ansöka om det. Detsamma gäller din medsökande familj.

Din ansökan prövas först

Migrationsverket prövar först din ansökan om permanent uppehållstillstånd. Om du blir beviljad ett permanent uppehållstillstånd prövas därefter din familjs ansökan.

Det innebär att din familj inte längre ansöker som medsökande till dig som arbetstagare, egen företagare eller doktorand utan som anhörig till någon med permanent uppehållstillstånd. Du måste därför i de flesta fall uppfylla ett försörjningskrav.

Först när kraven för förlängt uppehållstillstånd för familjen är uppfyllda prövas familjens ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Om din familj ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige efter att du har fått permanent uppehållstillstånd ska de ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige.

Läs mer om att förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Om dina barn har hunnit fylla 18 år kan de i vissa fall ansöka om uppehållstillstånd för att bo med någon med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Då krävs det att ni bor tillsammans och att ni är socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Läs mer om vad som gäller för barn över 18 år

Försörj­nings­krav

Du som bor i Sverige måste

 • kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd
 • ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Din försörj­ning

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

 • lön från arbete
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning
 • inkomstgrundad ålderspension.

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst två år.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden och till normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov för hela hushållet.

För 2024 är normalbeloppet

 • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
 • 10 061 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 3 255 kronor för barn 0–6 år
 • 3 906 kronor för barn 7–10 år
 • 4 558 kronor för barn 11–14 år
 • 5 208 kronor för barn 15 år eller äldre.

Om du har ett barn som du inte bor med, och du betalar underhållsbidrag till barnets andra förälder, måste din lön även räcka till underhållsbidraget.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller kraven

Din bostad

Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller kraven

Om du inte uppfyller kraven för perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Du som ännu inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd och som har familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd som medsökande till dig, omfattas av andra regler.

Läs mer om hur familjen ansöker om uppehållstillstånd till någon med arbetstillstånd

Läs mer om vad som gäller för familjemedlemmar till personer med uppehållstillstånd för studier

Sidan senast uppdaterad: