Uppehålls- och arbets­till­stånd för bärploc­kare

Om du är medborgare i ett land utanför EU och planerar att komma till Sverige för att plocka bär behöver du ett uppehålls- och arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du som enskild person vill arbeta som bärplockare i Sverige ska du ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete.

Läs mer om att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete

Om du har ett ombud som ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd åt dig så är det ombudet som sköter kontakten med Migrationsverket.

Läs mer om att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd som ombud för bärplockare

Om du är anställd av ett utländskt bemanningsföretag

Ett svenskt företag kan köpa tjänsten bärplockning av ett utländskt företag. Det utländska företaget som har anställt dig måste ha en filial i Sverige. Det är uppdragsgivaren eller arbetsgivaren i Sverige som ska garantera vilka anställningsvillkor som gäller under den tid som du arbetar i Sverige. Om du är anställd av ett utländskt bemanningsföretag som inte har verksamhet i Sverige är det bemanningsavtalet som ska tillämpas. Detta gäller oavsett om kollektivavtal är tecknat eller inte.

LO (Landsorganisationen) har beslutat att Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ska ha organisations- och avtalsrätten för dig som plockar bär. Det innebär att det är SKAF som ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Läs mer om kraven på din arbetsgivare eller uppdragsgivare

Dina rättig­heter som bärploc­kare i Sverige

Det finns särskilda krav på den som anställer en person som ska arbeta inom bärplockarbranschen. Det gäller oavsett om personen ska plocka bär eller arbeta som tolk, kock, mekaniker eller någon annan form av stöd till bärplockarna.

Bland annat ska företaget betala ut den lön som du har erbjudits även om det finns lite bär och/eller om du inte klarar av att plocka så mycket bär att det motsvarar din lön.

Läs mer om kraven på din arbetsgivare eller uppdragsgivare

Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid – du har ändå rätt att ha det bra på jobbet. Därför är det viktigt att du vet vilka rättigheter du har.

Du hittar mer information om dina rättigheter hos Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du själv tar reda på vilka anställningsvillkor som gäller i den information om anställningen som du har fått.

Om problem uppstår med din arbetsgivare i Sverige kan du pröva att vända dig till Svenska Kommunalarbetarförbundet.

Svenska Kommunalarbetarförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas

  • om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd
  • om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om du inte längre arbetar eller om anställningsvillkoren inte längre är uppfyllda
  • om du inte påbörjat ditt arbete inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag.

Frågor och svar om arbets­till­stånd för bärploc­kare

I anställningsavtalet eller det dokument som visar dina anställningsvillkor under den tid som du arbetar i Sverige ska det framgå vilka försäkringar som din arbetsgivare ska teckna för dig. Om du ansöker om arbetstillstånd för kortare tid än tre månader ska du ha en försäkring som täcker kostnader för läkarvård och sjukhusvistelse för tiden du är här. Försäkringen ska också täcka om du behöver hemtransport av medicinska skäl.

Nej, du får inte tillbaka ansökningsavgiften även om du får avslag på din ansökan.

Om det uppstår problem med din arbetsgivare i Sverige kan du pröva att kontakta Svenska Kommunalarbetarförbundet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din arbetsgivare är etablerad i Sverige gäller andra villkor. Att arbetsgivaren är etablerad i Sverige innebär att arbetsgivaren har sitt säte och sin faktiska verksamhet här.

Om du ska arbeta under en tidsbegränsad period som bärplockare ska du ansöka om arbetstillstånd för säsongsarbete i stället.

Läs mer om tillstånd för säsongsarbete

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: