Arbetstillstånd för bärplockare

Om du är medborgare i ett land utanför EU och planerar att komma till Sverige för att plocka bär behöver du arbetstillstånd. Arbetstillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Krav för att få arbetstillstånd

För att få tillstånd ska du

  • ha ett giltigt pass
  • ha blivit erbjuden anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • erbjudas arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt
  • din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.

Krav på arbetsgivare

Det finns särskilda krav på den som anställer en person som ska arbeta inom bärplockarbranschen. Det gäller oavsett om personen ska plocka bär eller arbeta som tolk, kock, mekaniker eller någon annan form av stöd till bärplockarna.

Bland annat ska företaget betala ut den lön som du har erbjudits även om det finns lite bär och/eller om du inte klarar av att plocka så mycket bär att det motsvarar din lön.

Läs mer om kraven och de anställningsvillkor din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska erbjuda dig

Om du är anställd av ett företag i Sverige

Om du är anställd av ett företag i Sverige ska du ansöka om arbetstillstånd för säsongsarbete i stället.

Läs mer om tillstånd för säsongsarbete

LO (Landsorganisationen) har beslutat att Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ska ha organisations- och avtalsrätten för dig som plockar bär. Det innebär att det är SKAF som ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. Om du arbetar heltid och är anställd av ett företag med verksamhet i Sverige är det enligt LO ramavtalet med Skogs- och lantarbetsgivarförbundet som är kollektivavtal för dig.

Om du är anställd av ett utländskt bemanningsföretag

Ett svenskt företag kan köpa tjänsten bärplockning av ett utländskt företag. Det utländska företaget som har anställt dig måste ha en filial i Sverige. Det är uppdragsgivaren eller arbetsgivaren i Sverige som ska garantera vilka anställningsvillkor som gäller i anställningserbjudandet. Om du är anställd av ett utländskt bemanningsföretag som inte har verksamhet i Sverige är det bemanningsavtalet som ska tillämpas. Detta gäller oavsett om kollektivavtal är tecknat eller inte.

Läs mer om kraven på din arbetsgivare eller uppdragsgivare

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid – du har ändå rätt att ha det bra på jobbet. Därför är det viktigt att du vet vilka rättigheter du har.

Du hittar mer information om dina rättigheter hos Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är viktigt att du själv tar reda på vilka anställningsvillkor som gäller i det anställningserbjudande som du har fått.

Om problem uppstår med din arbetsgivare i Sverige kan du pröva att vända dig till Svenska Kommunalarbetarförbundet.

Svenska Kommunalarbetarförbundets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas

  • om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd
  • om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om du inte längre arbetar eller om anställningsvillkoren inte längre är uppfyllda
  • om du inte påbörjat ditt arbete inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.