Uppehållstillstånd för volontärer

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta som volontär inom ramen för Europeisk volontärtjänst behöver du ha uppehållstillstånd för volontärarbete. Uppehållstillståndet ska vara klart innan resan till Sverige.

Volontärer som inte arbetar inom ramen för Europeisk volontärtjänst kan ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Uppehållstillstånd för volontärer som inte arbetar inom ramen för Europeisk volontärtjänst

Krav för uppehållstillstånd

För att få uppehållstillstånd ska du

  • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
  • ha ett avtal med en organisation i Sverige om deltagande i ett volontärprogram inom ramen för Europeisk volontärtjänst
  • ha ansökt om eller tecknat en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige
  • ha tillräckligt med pengar för din vistelse i Sverige och för att kunna betala din hemresa
  • i de flesta fall betala en avgift (avgifter för arbetstillstånd).

Organisationen i Sverige måste vara godkänd av Europeisk volontärtjänst.

Läs mer om vilka organisationer som är godkända av Europeisk volontärtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om vilka krav som gäller för din arbetsgivare

Ansökan

Du fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för volontärer inom ramen för Europeiska solidaritetskåren, 156011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Innan du lämnar in din ansökan ska du kontakta ambassaden eller generalkonsulatet.

Ansökan om uppehållstillstånd för volontärer inom ramen för Europeiska solidaritetskåren, blankett 156011PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter att du har gjort ansökan

Kontrol­lera din ansökan

Du kan kontrollera att din ansökan har registrerats hos Migrationsverket eller om du har fått ett beslut på sidan Kontrollera din ansökan.

Bli foto­gra­ferad och lämna dina fingerav­tryck

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska så snart som möjligt besöka en svensk ambassad eller ett generalkonsulat för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som inte behöver visum ska boka tid för att lämna underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck om du kan resa utan visum

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till ambassaden eller generalkonsulatet där du lämnade in din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för volontärarbete i upp till ett år, men aldrig längre än ditt pass är giltigt.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du boka tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort (om du kan resa till Sverige utan visum)

Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader får inte något uppehållstillståndskort och ska därför visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Du kan inte förlänga ditt uppehållstillstånd för volontärarbete.

Viktigt om försäk­ring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du får ett uppehållstillstånd för volontärarbete kommer du inte kunna folkbokföra dig i Sverige. Du har då inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-08