Praktik genom internationellt utbyte

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har blivit erbjuden en praktikplats i Sverige inom ett internationellt utbyte eller internationellt avtal, behöver du ha ett arbetstillstånd.

Krav för arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd som praktikant ska du

  • ha fyllt 18 år
  • ha ett giltigt pass
  • fått ett skriftligt erbjudande om praktiken eller uppdraget som ska utföras.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

  • få ett mejl från arbetsgivaren med en länk som leder dig till e-tjänsten
  • ha kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
  • kunna betala ansökningsavgiften med kontokort.

Reglerna gäller för dig som har fått praktikplats genom ett

  • internationellt utbytesprogram inom organisationer som exempelvis AIESEC, IAESTE, JUF och SACCUSA
  • avtal om praktikutbyte mellan länder. Sverige har avtal med till exempel USA och Kanada. Det finns också ett utbytesavtal mellan EU och Kina för unga chefer.

I vissa fall ska du ansöka om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning även om din praktikplats förmedlas genom en praktikantorganisation. För att de reglerna ska gälla krävs det att praktiken har anknytning till din utbildning.

Läs mer om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning

Om du har fått en praktikplats som inte ingår i ett internationellt avtal eller har anknytning till högre utbildning ska du ansöka om arbetstillstånd enligt ordinarie regler för arbetstillstånd. Du måste då kunna visa att du har blivit erbjuden en lön och anställningsvillkor som motsvarar svenska regler för praktikanter.

Läs mer om arbetstillstånd enligt ordinarie regler för arbetstillstånd

Prak­tik­plats genom orga­ni­sa­tio­nerna AIESEC, IAESTE, JUF eller SACCUSA

Praktikantorganisationen som har förmedlat praktikplatsen påbörjar ansökan genom att lämna information om anställningen. I de flesta fall är det även organisationen som ansöker om tillstånd för dig (annars får du en länk med information om hur du ska göra). Kontakta organisationen som har förmedlat praktikplatsen för mer information.

Prak­tik­plats genom någon annan inter­na­tio­nell orga­ni­sa­tion

Organisationen som har förmedlat praktikplatsen påbörjar ansökan genom att lämna information om anställningen. I de flesta fall är det även organisationen som ansöker om tillstånd för dig. Kontakta organisationen som har förmedlat praktikplatsen för med information.

Prak­tik­plats genom avtal om prak­tik­ut­byte mellan länder

Arbetsgivaren påbörjar ansökan genom att lämna information om anställningen.

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Bli foto­gra­ferad och lämna fingerav­tryck

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du kommer i de flesta fall lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass.

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck i samband med att du visade ditt pass, behöver du besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att göra detta så snart som möjligt, även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom uppgifterna inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Följ ditt ärende i Min sida

Om du har gjort din ansökan i e-tjänsten kan du logga in i Min sida för att följa ditt ärende och se om du har fått beslut.

Min sida

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan eller den du skrev i din webbansökan. Om praktikorganisationen har ansökt åt dig kommer beslutet att skickas till den ambassad eller generalkonsulat närmast där du bor. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid du erbjuds praktik, men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Tillstånd som praktikant kan beviljas för en eller flera perioder för sammanlagt högst 18 månader.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader får inte något uppehållstillståndskort och ska därför visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Viktigt om försäk­ring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Du ansöker om tillståndet från hemlandet eller något annat land utanför Sverige där du bor. Du fyller i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, 148011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, blankett 148011 Pdf, 855.2 kB, öppnas i nytt fönster. 

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Du ska skicka med

  • kopior av de sidor i ditt pass som visar dina personuppgifter, passets giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
  • ett skriftligt erbjudande från organisationen eller företaget där villkoren för din anställning eller uppdrag som praktikant framgår.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt​.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: