Försörjningskrav för arbetstagare som vill ta hit sin familj

Du som får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige och vill att din familj ska bo med dig, omfattas av ett försörjningskrav.

Denna sida handlar om försörjningskrav för dig som vill att din familj ska bo med dig i Sverige. Om du söker information om försörjningskravet för arbetstillstånd, kan du läsa mer om det på sidan Försörj­nings­krav för arbets­till­stånd.

Försörjningskravet innebär att du måste ha en inkomst som täcker boendekostnaden och levnadsomkostnader för dig själv och dina familjemedlemmar.

I första hand tittar Migrationsverket på din inkomst av lön, men om den inte räcker till är det även möjligt att räkna med inkomst från näringsverksamhet eller förmögenhet.

Vilka inkomster räknas?

De inkomster som räknas är

 • beskattade inkomster från den anställning du har fått tillstånd för
 • föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att du har en pågående anställning och din föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 18 månader.
 • inkomst från näringsverksamhet
 • förmögenhet.

Inkoms­tens storlek

Månadsinkomsten från din anställning (efter skatt) måste täcka hela familjens boendekostnader och det så kallade normalbeloppet. Det är Kronofogdemyndigheten som räknar ut normalbeloppet varje år.

Normal­be­loppet

För 2024 är normalbeloppet

 • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
 • 10 061 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 3 255 kronor för barn 0–6 år
 • 3 906 kronor för barn 7–10 år
 • 4 558 kronor för barn 11–14 år
 • 5 208 kronor för barn 15 år eller äldre.

Om du har ett barn som du inte bor med, och du betalar underhållsbidrag till barnets andra förälder, måste din lön även räcka till underhållsbidraget.

Boen­de­kost­nader

Vilka boendekostnader som lönen måste räcka till varje månad beror på vilken typ av bostad du bor i:

 • Om du bor i hyresrätt ska du räkna med hyran och kostnad för värme, om det inte ingår i hyran.
 • Om du bor i bostadsrätt ska du räkna med avgift till bostadsrättsföreningen, räntan på bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning, om de inte ingår i månadsavgiften.
 • Om du bor i villa ska du räkna med räntan för bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning.

Amortering på bostadslån räknas inte med i bostadskostnaden. Du behöver inte heller räkna med kostnad för el, eftersom det är en kostnad som ingår i det så kallade normalbeloppet.

Du ska räkna med hela din faktiska boendekostnad. Om du och familjen ska flytta till Sverige tillsammans kanske ni inte har boende ordnat när ni ansöker om uppehållstillstånd. Migrationsverket utgår då från en så kallad schablonkostnad för boende för en familj av er storlek på den ort där din arbetsplats i Sverige ligger.

Det står på ansökningsblanketten eller i e-tjänsten vilka dokument du ska bifoga för att visa att du uppfyller försörjningskravet för dina familjemedlemmar.

Vilka inkomster räknas inte?

Du får inte räkna inkomster från

 • en familjemedlem
 • arbetslöshetsförsäkring (A-kassa) eller aktivitetsersättning
 • olika former av bidrag eller stipendium
 • en subventionerad anställning (då till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen betalar hela eller delar av lönen)
 • svartarbete eller anställning utan laglig rätt att arbeta.

Undantag från försörj­nings­kravet

Försörjningskravet behöver bara vara uppfyllt första gången dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd.

Undantag från försörjningskravet kan göras om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara om försörjningskravet i ett enskilt fall skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden eller om två makar ansöker om arbetstillstånd och tillsammans kan försörja sina medföljande barn.

Sidan senast uppdaterad: