Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd för arbetstagare

Den som har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På UT-kortet framgår det att personen har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd, personens dossiernummer, samt att personen har rätt att arbeta.

UT-kort för massflykting

UT-kort för massflykting

En ukrainare som har beviljats ett arbetstillstånd kan resa in i Sverige innan tillståndet börjar gälla om han eller hon är viseringsfri. En ukrainare kan även resa in i Sverige och ansöka om uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet även om han eller hon inte är viseringsfri.

Ja.

Nej. Processen att få ett tillstånd beviljat beräknas ta några dagar. Under tiden får personen inte arbeta.

Uppehållstillståndet gäller från det datum beslutet om att bevilja tillståndet tas till och med den 4 mars 2023.

Huvudregeln i Sverige är att arbetstillstånd ska beviljas före inresa i landet. Undantag kan endast göras om det finns synnerliga skäl. Det innebär att det inte är självklart att ett arbetstillstånd kan beviljas om personen redan befinner sig i Sverige. Ukrainare som ansökt om tillstånd med stöd av massflyktsdirektivet kan dock beviljas tillstånd trots att de redan befinner sig i Sverige.

Ja. Det kan ta några veckor innan uppehållstillståndskortet är färdigt. Till dess att personen får sitt uppehållstillståndskort gäller beslutet om uppehållstillstånd. Av beslutet framgår det att personen har rätt att vistas och arbeta i Sverige.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: