Anställa en au pair

En au pair är en person som bor hos en familj och får ersättning för lättare hushållsarbete och barntillsyn. Syftet med vistelsen ska vara att få internationella erfarenheter och möjlighet att lära sig svenska språket och kulturen.

Krav för arbetstillstånd

För att den person du vill anställa som au pair ska få ett arbetstillstånd ska

  • han eller hon vara mellan 18 och 30 år
  • du erbjuda högst 25 timmars lättare hushållsarbete per vecka
  • au pairen studera svenska under en större del av resten av tiden
  • du erbjuda kost och logi
  • du erbjuda lägst 3 500 kronor per månad i lön före skatt
  • tiden för hushållsarbete och studier inte överstiga 40 timmar per vecka
  • du skriva ett erbjudande om arbete där ovanstående villkor framgår och skicka till au pairen. Du ska också skicka med ett intyg om studieplats för studier i svenska.

En au pair som är medborgare i ett land utanför EU behöver arbetstillstånd. För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder också ha visum.

Den som har tillstånd för att arbeta som au pair får inte arbeta som barnskötare eller hemhjälp på heltid.

Tidigare vistelse som au pair i något annat land omedelbart före den planerade vistelsen i Sverige kan minska möjligheterna att få tillstånd i Sverige. Anledningen är att det kan tyda på att det rör sig om regelrätt arbete som barnskötare eller liknande och inte en au pair-vistelse.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och skapa ett anställningserbjudande behöver du

  • ha ett BankID
  • kunna bifoga ett intyg om studieplats
  • veta e-postadressen till den person som du vill anställa.

E-tjänst för anställningserbjudande

Efter att du har gjort anställningserbjudandet

När du som arbetsgivare (värdfamilj) har gjort ett anställningserbjudande via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren (au pairen) gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Efter beslut

När ett beslut är fattat skickas en kopia till dig där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Vill du ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från au pairen. Tillstånd kan beviljas för den tid anställningen gäller, men aldrig längre än personens pass är giltigt. Ett arbetstillstånd som au pair kan sammanlagt beviljas för högst ett år. Tillståndet ska vara klart innan resan till Sverige.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av utlandsmyndigheten. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Överklaga

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver bara meddela Skatteverket när du anställer en person för första gången. Gäller det en ansökan om förlängning behöver du inte meddela Skatteverket.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och tolv månader efter att anställningen tagit slut.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du fyller i anställningserbjudandet och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Om du inte kan skapa ett anställningserbjudande genom att använda vår e-tjänst får du skicka erbjudandet och intyget om studieplats till au pairen som får lämna in det tillsammans med ansökan på närmaste ambassad/konsulat.

Ansökan för au pair, blankett nummer 130011PDF

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.