Anställa en au pair

En au pair är en person som tillfälligt bor hos en familj och får ersättning för lättare hushållsarbete och barntillsyn. Syftet med vistelsen ska vara att förbättra sina språkkunskaper och sin kunskap om Sverige.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att den person du vill anställa som au pair ska få ett uppehållstillstånd ska

  • han eller hon fyllt 18 men inte 30 år när beslutet fattas
  • du erbjuda högst 25 timmars barnpassning och lättare hushållsarbete per vecka
  • au pairen studera svenska under en större del av resten av tiden
  • du erbjuda kost och logi
  • du erbjuda en viss ersättning för utfört arbete, lägst 10 % av aktuellt prisbasbelopp per månad i lön före skatt (aktuellt prisbasbelopp finns på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
  • du som arbetsgivare ha tecknat en olycksfallsförsäkring för honom eller henne som bland annat bör omfatta olyckor under arbetstid samt sjukdom om au pairen blir sjuk av sitt arbete
  • tiden för hushållsarbete och studier inte överstiga 40 timmar per vecka.

Du ska skriva ett avtal där ovanstående villkor framgår.

Checklista över vad som ska finnas i ett avtal Pdf, 131.9 kB, öppnas i nytt fönster.

En au pair som är medborgare i ett land utanför EU behöver uppehållstillstånd.

Den som har tillstånd för att arbeta som au pair får inte arbeta som barnskötare eller hemhjälp på heltid.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och lämna information om anställningen behöver du

  • ha e-legitimation
  • kunna bifoga ett avtal om au pair-arbete
  • veta mejladressen till den person som du vill anställa.

När du har lämnat information om anställningen via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Au pairen gör då via länken en ansökan om uppehållstillstånd.

Du kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

När ett beslut är fattat skickas en kopia till dig där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från au pairen. Tillstånd kan beviljas för den tid anställningen gäller, men aldrig längre än personens pass är giltigt. Ett uppehållstillstånd som au pair kan sammanlagt beviljas för högst ett år. Tillståndet ska vara klart före resan till Sverige.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om Migra­tions­verket avslår din ansökan

Ett beslut om uppehållstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i au pairens beslut.

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver bara meddela Skatteverket när du anställer en person för första gången.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och tolv månader efter att anställningen tagit slut.

Om du inte kan använda e-tjänsten ska du skicka avtalet om au pair-arbete till au pairen, som lämnar in det tillsammans med ansökan på närmaste ambassad/konsulat.

Ansökan om tillstånd att arbeta som au pair i Sverige, blankett 130011 Pdf, 709.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du lämnar information om anställningen och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: