Anställa medborgare i Schweiz

En schweizisk medborgare behöver inte arbetstillstånd för att arbeta i Sverige men ska ansöka om uppehållstillstånd om han eller hon ska stanna längre än tre månader.

En schweizisk medborgare får börja arbeta direkt och behöver inte vänta på att få sitt beslut om uppehållstillstånd.

Det här behöver din anställde av dig

Du ska ge personen som arbetar hos dig ett anställningsintyg. Använd blanketten Anställningsintyg för personer med status som varaktigt bosatta i en annan EU-stat, nummer 227021.

Du kan också skriva ett eget anställningsintyg som ska innehålla följande:

  • Företagets namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och kontaktperson)
  • Organisationsnummer
  • Uppgifter om arbetstagaren (namn, födelsetid och medborgarskap)
  • Uppgifter om lön
  • Uppgifter om anställningens omfattning
  • Uppgifter om anställningsform (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning)
  • Antal timmar per vecka
  • Uppgift om personen är timanställd eller arbetar vid behov.

Anställningsintyget som ska vara undertecknat av dig får inte vara äldre än tre månader. Personen som arbetar hos dig ska lämna in intyget med sin ansökan om uppehållstillstånd.

Om du anlitar en konsult

Om du ska anlita en konsult eller någon annan som utför en tjänst behöver den personen ett undertecknat intyg, avtal eller liknande från dig för att lämna in med sin ansökan om uppehållstillstånd. Av intyget ska det framgå vilken slags tjänst det är och hur lång tid tjänsten kommer att vara.

Så länge gäller till­ståndet

Om din anställde får uppehållstillstånd gäller det oftast i fem år. I de fall Migrationsverket har svårt att bedöma hur länge anställningen ska vara, kan personen få ett kortare tillstånd. Om personen ska fortsätta bo i Sverige efter att tillståndet gått ut ska personen lämna in en ansökan om att förlänga sitt tillstånd. Vid en förlängning av ett uppehållstillstånd ska du som arbetsgivare fylla i ett nytt anställningsintyg. Lämna sedan anställningsintyget till din anställde som skickar med dokumentet med sin ansökan.

När personen har haft uppehållstillstånd i fem år kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd. Det permanenta uppehållstillståndet gäller så länge personen är bosatt i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: