Förlänga tillstånd för någon med ställning som varaktigt bosatt i EU

Du som har ställning som varaktigt bosatt i EU och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut måste lämna in en ansökan om att förlänga ditt tillstånd. Du ska ansöka om förlängning innan ditt tidigare tillstånd går ut.

Så ansöker du

Du fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för person med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, 136011 och skickar eller lämnar in den till Migrationsverket. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Ansökan om uppehållstillstånd för personer med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, blankett 136011 Pdf, 752.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anställningsintyg för personer med ställning som varaktigt bosatta i annan EU-stat (fylls i av arbetsgivaren i Sverige) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Det här ska du skicka med din ansökan

  • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
  • en kopia på ditt EG/EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta
  • dokument som visar att du fortfarande uppfyller villkoren för uppehållstillstånd. Mer information om vilka dokument du ska skicka in finns på ansökningsblanketten.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat ett beslut. Du har också rätt att fortsätta arbeta så länge du har kvar din ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land.

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på ett av Migrationsverkets servicecenter.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du kommer att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck samtidigt som passet kontrolleras. Du kommer att bli fotograferad och få lämna fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom Migrationsverket inte får spara ditt foto och dina fingeravtryck.

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du haft uppehållstillstånd i Sverige i fem år kan du ansöka om ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

Läs mer om ställning som varaktigt bosatt i Sverige

Migra­tions­verket kan åter­kalla ett till­stånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för ditt tillstånd inte längre är uppfyllda.

Så ansöker din familj

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ska varje familjemedlem göra en egen ansökan. De fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för personer med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, 136011, och skickar eller lämnar in den till Migrationsverket.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Ansökan om uppehållstillstånd för personer med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, blankett 136011 Pdf, 752.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Det här ska din familj skicka med

  • kopior av de sidor i passen som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland.

Migra­tions­verket måste kontrol­lera passet

Migrationsverket måste kontrollera dina familjemedlemmars pass innan vi kan fatta beslut. Dina familjemedlemmar kan därför behöva visa upp sina pass på ett av Migrationsverkets servicecenter.

I vissa fall kommer dina familjemedlemmar inte att behöva visa upp sina pass, till exempel om vi redan har kontrollerat passet vid ett tidigare besök.

Om dina familjemedlemmar behöver visa upp sina pass kommer vi att kontakta er med information om hur och när vi ska kontrollera passet.

I samband med att Migrationsverket kontrollerar passet kommer din familjemedlem även att bli fotograferad och få lämna sina fingeravtryck till ett uppehållstillståndskort. Din familjemedlem kommer att bli fotograferad och få lämna sina fingeravtryck även om familjemedlemmen tidigare har haft ett uppehållstillståndskort, eftersom Migrationsverket inte får spara uppgifterna.

Om Migra­tions­verket avslår din ansökan

Om du inte får uppehållstillstånd kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Sidan senast uppdaterad: