Tillstånd för familj till någon med ställning som varaktigt bosatt i EU

Om du får uppehållstillstånd i Sverige kan din familj få tillstånd för samma tid som du. Din familj får börja arbeta eller studera direkt efter att de har kommit till Sverige. De behöver inte vänta på att du får beslut om uppehållstillstånd. Den som studerar får arbeta vid sidan av studierna utan att ansöka om ett särskilt arbetstillstånd.

Vilka familjemedlemmar kan följa med till Sverige?

 • Din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
 • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
 • dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er.

Så ansöker din familj

Varje familjemedlem, även barn, fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för personer med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, 136011, och skickar eller lämnar in den till Migrationsverket senast tre månader efter inresan.

Ansökan om uppehållstillstånd för personer med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, blankett 136011 Pdf, 752.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Migrationsverkets postadresser

Om din familj är medborgare i ett land vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige ska de innan de kan resa till Sverige ansöka om visum vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i sitt hemland eller annat land utanför Sverige där de bor. Ansökan kommer att prövas i enlighet med viseringskodex. Det innebär bland annat att de kan få avslag om den myndighet som beslutar bedömer att de inte kommer att lämna Schengenområdet efter besöket och att syftet med deras resa inte är det som de har uppgivit i din ansökan.

Länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din familj ska skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och par med registrerat partnerskap)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis eller annan handling som visar att ni är släkt (gäller alla barn och föräldrar till person över 21 år)
 • dokument som visar att personer över 21 år är beroende av föräldern eller barnet i Sverige för sin försörjning.

När vi har tagit emot ansökan

Din familj måste visa upp sina pass

Migrationsverket måste kontrollera dina familjemedlemmars pass innan vi kan fatta beslut om uppehållstillstånd. Dina familjemedlemmar kan därför behöva visa upp sina pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om de befinner utanför Sverige, eller på ett av Migrationsverkets servicecenter om de befinner sig i Sverige.

I vissa fall kommer de inte att behöva visa upp sina pass, till exempel om Migrationsverket redan har kontrollerat passen vid ett tidigare besök.

Om dina familjemedlemmar behöver visa upp sina pass kommer vi att kontakta er med information om hur och när passet ska visas upp.

Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om din familj får tillstånd för mer än tre månader får de ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att din familj har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto och fingeravtryck. Din familjemedlem kommer att bli fotograferad och få lämna sina fingeravtryck samtidigt som passet kontrolleras. Din familjemedlem kommer att bli fotograferad och få lämna fingeravtryck även om de tidigare har haft ett uppehållstillståndskort, eftersom Migrationsverket inte får spara uppgifterna.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Migrationsverkets adresser och öppettider

Efter beslut

Beslutet skickas hem till er adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till er inom cirka en vecka.

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Om Migrationsverket avslår din familjs ansökan kan de överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då de fick beslutet. Information om hur de gör finns i beslutet.

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: