Högre krav för arbetstillstånd inom vissa branscher

För vissa branscher har utredningskraven skärpts för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Arbetsgivaren ska bland annat kunna visa att det finns förutsättningar för att betala ut lön till arbetstagaren.

Du som ska anställa inom följande bran­scher omfattas:

 • Städ (81290, 81210)
 • Hotell och restaurang (55101, 56)
 • Bygg (41200, 421, 42990, 43)
 • Handel (471–478)
 • Jord- och skogsbruk (0113, 012, 02102)
 • Bilverkstad (452)
 • Service (9602, 9604, 9609)
 • Bemanning (782)
 • Personlig assistans (88101, 88102)

Även du som har en nystartad verksamhet som har funnits kortare tid än ett år, eller som har ett företag som varit vilande en längre tid och inom det senaste året startat upp det igen, omfattas av det högre utredningskravet.

SNI-kod

SNI-kod anger vilken eller vilka näringsgrenar ditt företags verksamhet finns inom. Siffrorna i parentes ovan är de första siffrorna i SNI-koden för de branscher som omfattas. SNI-kod framgår av företagets registreringsbevis från Skatteverket.

SNI-koderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbete som personlig assi­stent

För arbetstillstånd som personlig assistent ska arbetstagaren lämna in en kopia av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Beslutet visar att det finns en person att arbeta hos och att denna person har rätt till assistansersättning.

Det här ska du som arbets­gi­vare redo­visa 

Du som vill anställa någon från ett land utanför EU ska, förutom de krav som finns specificerade under rubriken Krav för arbetstillstånd, dessutom redovisa

 • hur företaget klarar av att garantera lön för personen som söker arbetstillstånd. Du ska kunna styrka att det finns förutsättningar att betala lön under minst tre månader med hjälp av dokument på likvida bankmedel och balans- och resultatrapporter för tidigare och nuvarande år.
 • företagets skattekontoutdrag för de 3 senaste månaderna. Observera att det bara gäller om du tidigare anställt personer från länder utanför EU och de personerna fått arbetstillstånd på grund av anställningen hos dig.  

Undantag från högre krav

Det finns vissa undantag som innebär att du som arbetsgivare, trots att du tillhör någon av branscherna med högre krav, inte behöver redovisa ovanstående för att uppfylla kravet för arbetstillstånd.

Det gäller arbetsgivare

 • inom kommun, regioner och stat
 • där antalet anställda är 50 personer eller fler.

Företag regi­stre­rade utanför EU med verk­samhet i Sverige

Företag som är registrerade i ett land utanför EU och som har verksamhet inom någon av branscherna ovan i Sverige måste ha en filial registrerad här. Det är då filialen som ansvarar för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller i Anställningserbjudandet, och som vid behov ska lämna uppgifter om anställningen till Migrationsverket. Registreringen ska göras hos Bolagsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök efter SSYK12-koderPDF 

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10