Nyhetsarkiv

  • Från 1 december skärps reglerna för anhöriginvandring

    De ändringar i utlänningslagen som riksdagen beslutade om 9 november träder nu i kraft. Ändringarna påverkar bland annat personer som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sin familj eller annan anhörig i Sverige. Även möjligheten till att få uppehållstillstånd på humanitära skäl begränsas.
  • Återvändandecenter rapporteras till regeringen

    Idag lämnar Migrationsverket en rapport till regeringen om uppdraget att påbörja inrättandet av återvändandecenter.– Det har varit ett intensivt arbete som utförts på kort tid och vi har identifierat viktiga områden att jobba vidare med, säger Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar.

Sidan senast uppdaterad: