Nyhetsarkiv

 • Årsredovisning 2023 har lämnats till regeringen

  Återvändande, kortare handläggningstider och förbättrad service var några av de uppgifter som Migrationsverket prioriterade under 2023.– Under 2024 vill vi fortsatt korta våra handläggningstider i olika ärendekategorier och samtidigt få fler som saknar rätt att vara i Sverige att återvända, säger Maria Mindhammar.
 • Drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd avslås – arbetsgivaren bedöms som oseriös

  Migrationsverket har beslutat att avslå drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd som gäller anställningar hos ett enskilt företag. Orsaken är att arbetsgivaren bedöms ha agerat oseriöst.
  – Vi arbetar aktivt för att motverka att reglerna för arbetstillstånd missbrukas. Besluten om avslag har fattats för att undvika att människor exploateras på arbetsmarknaden, säger Jesper Starkerud, nationell samordnare för arbetet mot arbetslivskriminalitet på Migrationsverket.
 • Förslag om ytterligare skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

  Kraven på arbetskraftsinvandrare höjs genom ett nytt lönekrav som idag motsvarar 34 200 kronor i månaden. Samtidigt undantas vissa yrken där det finns kompetensbehov från lönekravet medan andra yrkesgrupper utesluts helt från att få jobba i Sverige. Det föreslår regeringens utredare i ett betänkande som också innehåller en rad andra förslag om ändrade regler för arbetskraftsinvandring. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2025.
 • Migrationsverket svarar: hur kommer det sig att barn som är uppvuxna i Sverige kan utvisas?

  Migrationsärenden som rör barn kan av naturliga skäl skapa starka känslor och reaktioner. Det kan vara svårt att förstå och acceptera att en myndighet kan fatta beslut om att utvisa ett barn som har bott i Sverige under lång tid – i den här artikeln förklarar vi hur det fungerar och vad lagen faktiskt säger om barns rättigheter.
 • Arbetet för att upptäcka och hantera poten­ti­ella säker­hetshot har utveck­lats

  Ekot rapporterar idag om ett iranskt par som utvisats från Sverige efter att ha varit misstänkta för stämpling till terroristbrott. Enligt Ekot ska Migrationsverket ha fått tips om mannen, som liksom kvinnan beviljades skydd som afghansk medborgare.
  – Under flera år har vi, tillsammans med Säpo, gjort ett omfattande arbete för att förbättra myndighetens förmåga att upptäcka och hantera potentiella säkerhetshot, säger Sara Åhman, chef för Migrationsverkets nationella operativa avdelning.
 • Fler asyl­sö­kande i Europa – men fortsatt minskning i Sverige

  Förra året sökte över 1,1 miljoner personer asyl i Europa – den högsta noteringen sedan 2015-2016. Men Sveriges andel av de asylsökande fortsätter att minska och Migrationsverket skriver återigen ner prognosen för kommande år.
  – Även om antalet asylsökande minskar behöver vi idag hantera fler förlängningsansökningar inom olika ärendeslag. Det totala antalet inkomna ärenden är därför i stort sett oförändrat, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Migrationsverket.
 • Annika Gott­berg ny överdirektör

  Regeringen har idag utsett Annika Gottberg till ny överdirektör på Migrationsverket. Förordnandet är på sex år och gäller från och med den 12 februari.

Sidan senast uppdaterad: