Nyhetsarkiv

  • Nya arbets­mark­nads­regler – vad säger Migra­tions­verket?

    Migrationsverket har i dagarna yttrat sig om regeringens utredning om nya regler för arbetskraftsinvandring. Utredningen föreslår bland annat införande av lönekrav, möjlighet att exkludera vissa yrken från arbetstillstånd och avskaffande av så kallat spårbyte. Vidare föreslår utredaren flera åtgärder för att främja högkvalificerad arbetskraft.
  • Arbetstagare och studenter kan visa pass för Migrationsverket i mobiltelefonen

    Migrationsverket lanserar en pilot för digital passkontroll som ska underlätta vid ansökan om uppehållstillstånd. Studenter och arbetstagare från 23 länder är först ut att få använda identifieringsappen Freja för att visa upp sitt pass.
  • Ett lägre antal ansökningar från bärplockare

    I syfte att motverka arbetskraftsexploatering bland thailändska bärplockare har Migrationsverket vidtagit olika åtgärder inför årets säsong.– Bland annat har vi fördjupat våra utredningar och tagit in mer information om arbets- och uppdragsgivare från andra myndigheter inom ramen för vår myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet, säger Hanna Geurtsen, sektionschef.De nya åtgärderna leder till något längre handläggningstid men kan även leda till fler avslag av ansökningar jämfört med tidigare. Samtidigt är antalet ansökningar i år lägre jämfört med tidigare.

Sidan senast uppdaterad: