Gymna­si­e­lagen ändras 20 juli

Från och med 20 juli kan den som har uppehållstillstånd för att studera på gymnasial nivå inte få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier. Möjligheten att ansöka om permanent uppehållstillstånd finns kvar till och med 19 januari 2025.

Gymnasielagen är en tillfällig lag som gradvis upphör att gälla enligt en tidsplan fastställd av Sveriges riksdag. Den 20 december 2023 upphörde möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå.

Från och med den 20 juli 2024 kan man inte få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter gymnasiet. Migrationsverket kommer då inte att kunna bevilja uppehållstillstånd för att söka arbete, även om personen lämnade in ansökan före den 20 juli.

Fram till och med 19 januari 2025 kan den som har slutfört en utbildning på gymnasial nivå, och som kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare, ansöka om permanent uppehållstillstånd. För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd måste man lämna in sin ansökan innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet går ut, men allra senast den 19 januari 2025.

Fakta

I maj hade cirka 5 300 personer som tidigare haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier ett permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om gymnasielagen

Läs mer om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen