Migra­tions­verket över­klagar inte dom avse­ende bärploc­kare

Migrationsverket beslutade tidigare i juni att avslå drygt 1 200 ansökningar från thailändska medborgare som ansökt om tillstånd för att plocka bär i Sverige. I samband med överklagandet lämnade arbetsgivarna nya uppgifter om hur de ska åtgärda bristerna i arbetsförhållandena. Migrationsdomstolen beslutade den 26 juni att återförvisa samtliga ärenden till Migrationsverket – en dom som inte kommer att överklagas.

Efter att ha sett indikationer på missbruk inom bärbranschen förstärkte Migrationsverket granskningen av de thailändska bemanningsföretagen och deras åtaganden som arbetsgivare inför säsongen 2024. Samtliga ansökningar som inkommit inför säsongen 2024 har utretts noggrant med fokus på anställningsvillkoren som ska gälla utifrån svenska regler och kollektivavtal. Migrationsverkets prövning av de första drygt 1 200 ärenden resulterade i avslag

I samband med överklagandet lämnade arbetsgivarna nya uppgifter om hur de ska tillse att bristerna som påvisats i arbetsförhållandena framöver förbättras.

– Både vi och migrationsdomstolen är överens om att det tidigare funnits brister hos de två arbetsgivare som berörs. I överklagandet har domstolen bedömt att det lämnats godtagbara förklaringar till de ifrågasatta omständigheterna kring anställningsvillkoren, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Med beaktande av bland annat de nya uppgifterna skriver migrationsdomstolen att den samlade utredningen i målen inte ger tillräckligt stöd för Migrationsverkets ställningstagande att arbetsgivarna inte framåt kommer att ge sina anställda anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal eller praxis i branschen.

– Vi ser positivt på att vår granskning och hantering av ärendena resulterat i åtgärder från arbetsgivarens sida så att de tänkta arbetstagarna får sina villkor uppfyllda, säger Anna Lindblad.

Nu kommer ansökningarna omgående prövas på nytt utifrån migrationsdomstolens avgörande. Migrationsverket kommer fortsatt att granska arbetsgivarna i bärbranschen genom bland annat efterkontroller. Dessutom fortsätter det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet där myndigheterna kommer ha fortsatt fokus på och bevakning av branschen.

Texten uppdaterades 2024-07-02