Migrationsverkets föreskrifter

Migrationsverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd som kompletterar lagar och regler som verket ska följa. Det är riksdag och regering som har delegerat det uppdraget.

Förteckningen nedan samlar föreskrifter och allmänna råd som Migrationsverket (MIGRFS) och det tidigare Statens invandrarverk (SIVFS) utfärdat. Vill du veta när en ny föreskrift har publicerats kan du prenumerera på dem via RSS.

Gällande MIGRFS publiceras här på sidan. Övriga MIGRFS, och MIGRFS som enbart gäller upphävande av en annan MIGRFS, finns i förteckningen:

Förteckning över MIGRFS 2010–2022 Excel, 81.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter som meddelar föreskrifter om var en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd lämnas in finns att läsa på Regeringskansliets webbplats.

Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter utfärdade av Statens invandrarverk

Sidan senast uppdaterad: