Migrationsverket logotyp

Migrationsverkets föreskrifter

Migrationsverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd som kompletterar lagar och regler som verket ska följa. Det är riksdag och regering som har delegerat det uppdraget.

Förteckningen nedan samlar  föreskrifter och allmänna råd som Migrationsverket (MIGRFS) och det tidigare Statens invandrarverk (SIVFS) utfärdat. Vill du veta när en ny föreskrift publicerats kan du prenumerera på dem via RSS.

Föreskrifter på Regeringskansliets webbplats

Från den 1 juli 2016 är det Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) som meddelar föreskrifter om var en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd lämnas in och utreds. Föreskrifter publicerade efter detta datum finns att läsa på Regeringskansliets webbplats.

Regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • MIGRFS 2020:10PDF Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort
 • MIGRFS 2020:9PDF Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
 • MIGRFS 2020:8PDF Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
 • MIGRFS 2020:7PDF Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
 • MIGRFS 2020:6PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (10/2014) med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för vissa studerande och för familjemedlemmar i vissa fall.
 • MIGRFS 2020:5PDF Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft.
 • MIGRFS 2020:4PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (MIGRFS 2019:3) med instruktion för verkets personalansvarsnämnd
 • MIGRFS 2020:3PDF Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över kommundelar som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar
 • MIGRFS 2020:2PDF Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
 • MIGRFS 2020:1PDF Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
 • MIGRFS 2019:9PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om försörjningskravet för vissa studerande
 • MIGRFS 2019:8PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (10/2015) med ändring i Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om försörjningskravet för vissa studenter
 • MIGRFS 2019:7PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Statens invandrarverks föreskrifter (1999:5) om lönenorm m.m. för anställning som au-pair
 • MIGRFS 2019:6PDF Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
 • MIGRFS 2018:8PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2004:2) med bemyndigande för Sveriges ambassad i Canberra att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien och Nya Zeeland
 • MIGRFS 2018:7PDF Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över de sysselsättningsområden inom vilka det förekommer säsongsarbete
 • MIGRFS 2018:6PDF Migrationsverkets föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 6 c kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716)
 • MIGRFS 2018:5PDF Migrationsverkets föreskrifter om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet.
 • MIGRFS 2018:3PDF Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagande av asylsökande m.fl.
 • MIGRFS 4/2017PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 03/2016) om reseersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare
 • MIGRFS 3/2017PDF Migrationsverkets föreskrifter om främlingspass och resedokument
 • MIGRFS 2/2017PDF Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring
 • MIGRFS 13/2016PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets allmänna råd (08/2011) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
 • MIGRFS 9/2016PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter MIGRFS 04/2016 om var en ansökan om uppehållstillstånd får ges in
 • MIGRFS 5/2016PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift och allmänna råd (8/2013) om statlig ersättning för mottagande av asylsökande m.fl.
 • MIGRFS 1/2016PDF Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass.
 • MIGRFS 8/2015PDF Migrationsverkets föreskrifter om tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige och dokument som intygar att innehavaren är asylsökande
 • MIGRFS 3/2015PDF Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av formulär i medborgarskapsärenden
 • MIGRFS 9/2014PDF Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare angående kontroll av arbetstagares rätt att vistas och arbeta i Sverige.
 • MIGRFS 2/2013PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (17/2010) med bemyndigande för Sveriges ambassad i Peking att bevilja uppehållstillstånd för studier
 • MIGRFS 1/2013PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (19/2010) med bemyndigande för Sveriges ambassad i Islamabad att bevilja uppehållstillstånd för studier
 • MIGRFS 6/2011PDF Migrationsverkets föreskrifter om uppehållstillståndskort
 • MIGRFS 5/2011PDF Migrationsverkets föreskrifter om handläggning av vissa viseringsärenden
 • MIGRFS 4/2011PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (01/2005) om förvaring och administration av tillstånds- och viseringsmärken samt av provisoriska främlingspass
 • MIGRFS 14/2010PDF Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för vissa svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för besök
 • MIGRFS 13/2010PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Statens invandrarverks föreskrift (1997:14) om giltigheten för somaliska pass
 • MIGRFS 05/2010PDF Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av formulär i medborgarskapsärenden
 • MIGRFS 6/2009PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SIVFS 1994:6) för anlitande avförtroendeläkare och (SIVFS 1996:2) om ändring i bilagan till föreskrifterna (1994:6) för anlitande av förtroendeläkare
 • MIGRFS 4/2009PDF Upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 06/2005) om ändring i Migrationsverkets föreskrifter (SIVFS 1999:3) om främlingspass och resedokument
 • MIGRFS 1/2009PDF Upphävande av Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för länsarbetsnämnderna att handlägga ärenden om säsongsarbetstillstånd (MIGRFS 2001:2)
 • MIGRFS 4/2008PDF Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för utlandsmyndigheter att bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska genomgå företagspraktik eller liknande i Sverige
 • MIGRFS 5/2006PDF Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd och arbetstillstånd
 • MIGRFS 3/2006PDF Statens invandrarverkets föreskrifter med bemyndigande för vissa utlandsmyndigheter att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd åt praktikanter som är medborgare i Estland, Lettland eller Litauen (SIVFS 1994:22)
 • MIGRFS 5/2004PDF Migrationsverkets allmänna råd för att tillämpa förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar (vårdavgiftsförordningen)
 • MIGRFS 7/​2003PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (1998:15) om var ansökningarna och anmälningarna enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen ges in.

Föreskrifter utfärdade av Statens invandrarverk

 • SIVFS 21/1994PDF Statens invandrarverks föreskrifter om arbetstagares uppträdande i vissa fall
 • SIVFS 02/1994PDF Statens invandrarverks föreskrifter om kungörande av föreskrifter, allmänna råd och instruktioner
 • SIVFS 02/1992PDF Statens invandrarverks föreskrifter om telefaxhanteringen av personuppgifter.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-25

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?