Redovisning av verksamheten

Migrationsverket rapporterar till regeringen. Den årliga uppföljningen sker bland annat genom att verket lämnar över en årsredovisning för såväl verksamhet som ekonomi.

Årsredovisningar överlämnas till regeringen senast den 22 februari året efter räkenskapsåret.

Migrationsverket lämnar också delårsrapporter till regeringen. Regeringen kan även vid andra tillfällen under året begära in uppgifter från myndigheten.

Regeringen styr bland annat genom så kallade resultatdialoger mellan verkets generaldirektör och departementsledningen.

Sidan senast uppdaterad: