Vårt hållbarhetsarbete

Som offentlig myndighet har vi ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter finns i flera delar av vår verksamhet; externt mot de människor vi möter och internt i det dagliga arbetet för våra anställda samt vid upphandlingar.

Vårt åtagande

Vi är engagerade i att minska vår negativa miljöpåverkan, främja socialt ansvar och upprätthålla hög rättssäkerhet och etik i vår verksamhet. Våra interna hållbarhetsmål omfattar alla tre dimensionerna av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig.

Vi har en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsplan som anger strategisk riktning för Migrationsverkets hållbarhetsarbete.

2023 tog vi för första gången fram en hållbarhetsredovisning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Vårt bidrag till Agenda 2030

Agenda 2030 strävar efter att utrota fattigdom och hunger, minska människans påverkan på klimatet, bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder samt bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Samtliga nationella aktörer (regeringar, myndigheter, privata företag och andra organisationer) har en central roll i implementeringen av agendan och förväntas bidra till måluppfyllelsen.

Migrationsverket bidrar positivt till flera av de globala hållbarhetsmålen. För att göra det på ett strukturerat sätt, som möjliggör både uppföljning och kommunikation av myndighetens insatser, kan vi koppla vårt arbete till de globala målen.

Våra huvudsakliga mål är:

  • 10. Minskad ojämlikhet och mål
  • 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Ytterligare sju mål är relevanta för oss:

  • 3. Hälsa och välbefinnande
  • 5. Jämställdhet
  • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna
  • 17. Genomförande och globalt partnerskap

Hållbar utveckling

Den vedertagna definitionen av hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Brundtland-rapporten, FN, 1987

Sidan senast uppdaterad: