Styrning och uppföljning

Migrationsverkets arbete regleras genom lagar och förordningar och ett regleringsbrev som vi får från regeringen varje år. Vårt arbete följs bland annat upp genom att vi lämnar över en årsredovisning. Vi skickar också regelbundna prognoser för vår verksamhet och svarar på olika frågor genom remisser och yttrande.

Migrationsverket får varje år ett regleringsbrev från regeringen. Regleringsbrevet styr årets verksamhet och anger bland annat verksamhetens mål, budget och hur budgeten ska fördelas. Det finns även regleringsbrev för kommunersättningarna vid flyktingmottagande.

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändringsbeslut 2024-03-07 regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regleringsbrevet ställer även krav på återrapportering. Vårt arbete följs bland annat upp genom att Migrationsverket lämnar över årsredovisning och delårsrapporter. Vi skickar även regelbundna prognoser för vår verksamhet och svarar på olika frågor genom remisser och yttrande.

Redovisning av verksamheten

Prognoser

Remisser och skrivelser

Lagar och förord­ningar

Migrationsverkets prövning av ansökningar styrs av flera lagar, förordningar och konventioner. Vi bygger beslut på kunskapen om hur situationen är i den sökandes hemland och andra omständigheter som tas i beaktande. En viktig funktion är Lifos, Migrationsverkets databas för rätts- och landinformation.

Lagar som styr prövningen

Lifos, rätts- och landinformation

Lifos rättsfallssamling i den svenska migrationsprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket ger även ut föreskrifter, MIGRFS, som är allmänna råd som kompletterar de lagar och regler som myndigheten har att följa. De är även till hjälp för svenska ambassader, kommuner, arbetsgivare med flera.

Migrationsverkets föreskrifter

Sidan senast uppdaterad: