Styrning och uppföljning

Migrationsverkets arbete regleras genom lagar och förordningar och ett regleringsbrev som vi får från regeringen varje år. Vårt arbete följs bland annat upp genom att vi lämnar över en årsredovisning. Vi skickar också regelbundna prognoser för vår verksamhet och svarar på olika frågor genom remisser och yttrande.

Migrationsverket får varje år ett regleringsbrev från regeringen. Regleringsbrevet styr årets verksamhet och anger bland annat verksamhetens mål, budget och hur budgeten ska fördelas. Det finns även regleringsbrev för kommunersättningarna vid flyktingmottagande.

Regleringsbrevet 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regleringsbrevet ställer även krav på återrapportering. Vårt arbete följs bland annat upp genom att Migrationsverket lämnar över årsredovisning och delårsrapporter. Vi skickar även regelbundna prognoser för vår verksamhet och svarar på olika frågor genom remisser och yttrande.

Redovisning av verksamheten

Prognoser och remisser

Lagar och förord­ningar

Migrationsverkets prövning av ansökningar styrs av flera lagar, förordningar och konventioner. Vi bygger beslut på kunskapen om hur situationen är i den sökandes hemland och andra omständigheter som tas i beaktande. En viktig funktion är Lifos, Migrationsverkets databas för rätts- och landinformation.

Lagar som styr prövningen

Lifos, rätts- och landinformation

Lifos rättsfallssamling i den svenska migrationsprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket ger även ut föreskrifter, MIGRFS, som är allmänna råd som kompletterar de lagar och regler som myndigheten har att följa. De är även till hjälp för svenska ambassader, kommuner, arbetsgivare med flera.

Migrationsverkets föreskrifter

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-23