Samverkan med andra

Arbetet med migrationsfrågor involverar en rad aktörer i Sverige.

Nationellt samarbete

Migrationsverket är inte bara en länk i migrationskedjan – vårt uppdrag är också att hålla ihop kedjan. De myndigheter i Sverige som på olika sätt är berörda av migrationsarbetet är framför allt

  • de svenska ambassaderna och konsulaten i utlandet, som tar emot ansökningar om visum, arbets- och uppehållstillstånd
  • polisen, som ansvarar för gränskontrollen och för att en del av dem som inte får stanna lämnar landet
  • migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, dit man kan överklaga Migrationsverkets beslut
  • länsstyrelserna, som överlägger med kommunerna i respektive län om introduktionsplatser för asylsökande som fått uppehållstillstånd
  • kommunerna, som tar emot asylsökande som fått uppehållstillstånd och har ett ansvar för mottagandet av både asylsökande ensamkommande barn och barn som beviljats uppehållstillstånd
  • landstingen när det gäller vård för asylsökande
  • frivilligorganisationer och biståndsorgan, som bland annat kan ge stöd åt asylsökande
  • Barnombudsmannen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting som samverkar i mottagandet av ensamkommande barn.

Samverkan med dessa aktörer sker på lokal, regional och/eller central nivå.

Nationell samordning av migrantprocessen

Migrationsverket har initierat ett arbete för att än mer ta tillvara på den enskilda migrantens behov under hela migrantprocessen, vilket inkluderar asylsökande, nyanlända och andra migranter. Syftet är att processen ska bli enklare och mer effektiv utifrån migrantens perspektiv.

Arbetet leds av en nationell samordnare som har till uppgift att söka och förmedla samarbeten med aktörer från olika delar av samhället.

Samarbete inom migrations- och integrationsområdet

Migrationsverket har tillsammans med åtta andra myndigheter undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att utveckla samarbetet inom migrations- och integrationsområdet. Myndigheterna som undertecknat avsiktsförklaringen gör i det tydligt att man betraktar migrations- och integrationsfrågor som frågor av stor betydelse för den totala samhällsutvecklingen.

Avsiktsförklaring om utveckling av samarbetet inom migrations- och integrationsområdetPDF

Digital samverkan med andra myndigheter

Migrationsverket deltar sedan mitten av 2015 i eSamverkansprogrammet tillsammans med 17 andra myndigheter. Syftet är att skapa ett forum för fortsatt arbete inom digital samverkan mellan myndigheter och SKL samt att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som byggts upp inom ramen för E-delegationen. Detta ska leda till högre effektivitet genom informationsutbyte och återbruk av de erfarenheter, lösningar och gemensamma tjänster som tas fram för att förenkla den enskildes och företagares vardag.

Vill du samverka digitalt med Migrationsverket?

Om du vill samverka med oss vill vi att du skickar en förfrågan till oss. Migrationsverket arbetar med digital samverkan utifrån de vägledande principer som E-delegationen tog fram och som nu förvaltas av eSam.

För att vi snabbt ska kunna hantera din förfrågan så bör den innehålla en så kallad samverkansidé, som kan bestå av till exempel syfte, intressenter, lösningsidé och förväntad nytta.

Du hittar mer information om hur du skriver en samverkansidé på e-sams webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (se avsnitt 2.1 i Fördjupning till Vägledning för digital samverkan, Roller och överenskommelser)

Du skickar förfrågan till digital-samverkan@migrationsverket.se, så kontaktar vi dig inom fem arbetsdagar.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.