Sam­verkan mot arbets­livskri­mi­na­litet

Migrationsverket och åtta andra myndigheter samverkar för att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. En del av samverkan består av gemensamma kontroller av arbetsgivare inom vissa utsatta branscher.

Sedan 2018 medverkar Migrationsverket i ett regeringsuppdrag för att motverka arbetslivskriminalitet. En del av arbetet består av myndighetsgemensamma kontroller av företag och organisationer där det finns misstankar om att arbetsgivare bryter mot reglerna.

Under 2018–2021 har över 6 000 kontrollinsatser gjorts i branscher som är särskilt utsatta: bygg, restaurang, skönhet, bilvård, städ och transport. Kontrollerna avslöjar företag som bryter mot arbetsmiljöregler, utnyttjar arbetskraft, inte betalar skatter och avgifter och får bidrag som de inte har rätt till.

Samar­betet leder till fler upptäckta regel­brott

Genom att samarbeta kan myndigheterna dra nytta av varandras kunskaper och information på ett helt annat sätt än tidigare, vilket har visat sig ge större effekt. Tillsammans kommer myndigheterna åt oseriösa arbetsgivare från flera håll och kan upptäcka regelbrott inom olika samhällsområden.

Migrationsverket deltar inte vid kontrollerna på plats utan bistår de deltagande myndigheterna med information om ifall arbetstagarna har rätt att arbeta i Sverige. Migrationsverket kan också, med hjälp av den information som kommer från kontrollinsatserna, stoppa oseriösa företag från att anställa utländsk arbetskraft. Utländsk arbetskraft är ofta föremål för arbetslivskriminalitet då de många gånger befinner sig i en utsatt situation genom att till exempel inte kunna språket, det svenska systemet eller vilka regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Samarbetet ger också Migrationsverket en ökad förmåga att fatta korrekta beslut och större möjligheter att dela information med andra myndigheter, vilket i sin tur ger en brottsförebyggande effekt.

Samver­kande myndig­heter

Myndigheterna som samverkar är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Det är Arbetsmiljöverket som samordnar uppdraget.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns mer information om kontrolluppdraget. Där finns även årliga lägesrapporter och resultat från flera av de kontrollinsatser som har gjorts.

Läs mer om samverkan på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: