EU-finansierade projekt på Migra­tions­verket

Migrationsverket använder EU-medel för att finansiera och utveckla sin verksamhet. På den här sidan kan du se vilka pågående projekt inom myndigheten som får medel från EU-fonder.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Migrationsverket använder extern finansiering främst till utvecklingsprojekt men det förekommer även inom andra delar av verksamheten. Den största och vanligaste källan till extern finansiering är olika EU-fonder.

Projekt som fina­nsi­eras av Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fonden (AMIF)

Klicka på respektive länk för att läsa mer om de enskilda projekten.

Projekt som finan­sieras av Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instru­mentet för gräns­be­vak­ning och vise­rings­po­litik (BMVI)

Klicka på respektive länk för att läsa mer om de enskilda projekten.

Sidan senast uppdaterad: