Project EQ (improved efficiency and quality in the migration process)

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2022-03-01 – 2025-02-28

Total budget: 56 985 128 SEK

Beviljat stöd: 42 738 846 SEK

Medfinansieringsgrad: 75 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sammanfattning av projektet

Huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (UM) flyttades 2020 från UD till Migrationsverket. Sedan övertagandet har ett flertal utvecklingsområden identifierats i såväl Sverige som vid UM. Syftet med projektet är att utveckla möjligheten att möta sökandes behov genom en sammanhållen ärendeprocess med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. En central del är att säkerställa ett ärendeflöde som är förutsägbart för ökad planerbarhet och förbättrad service samtidigt som det skapar förutsättningar för digitalisering. För att bidra till hög kvalitet kommer projektet säkerställa att personalen vid UM har rätt kompetens och ta fram verktyg för att följa upp verksamheten.

Projektet ska på så sätt stärka rättssäkerheten och bidra till att öka förtroendet för såväl Migrationsverket som Sverige samtidigt som sökande får bättre service med kortare handläggningstider.

Sidan senast uppdaterad: