Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten

1948 slog FN fast vilka mänskliga rättigheter alla människor ska ha – oavsett land, kultur eller sammanhang. Att värna om möjligheten för flyende människor att söka en fristad i Sverige är en viktig del av arbetet med mänskliga rättigheter.

Respekten för de mänskliga rättigheterna är grundläggande i den svenska migrationspolitiken. Att värna om möjligheten för flyende människor att söka fristad i Sverige är en viktig del i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Människor som behöver och söker skydd här ska veta att de är välkomna i enlighet med de konventioner som Sverige anslutit sig till och vår egen lagstiftning. Svensk lag slår fast att det är en mänsklig rättighet att få skydd om man behöver det och det är också en mänsklig rättighet att få leva tillsammans och bilda familj med vem man vill.

Migrationsverket arbetar med mänskliga rättigheter genom att pröva ansökan från dem som av olika skäl vill bosätta sig i Sverige och även med att ge stöd till en del av dem som redan har uppehållstillstånd och som vill återvända till sina hemländer. Migrationsverket ansvarar också för att de som fått av- eller utvisningsbeslut självmant lämnar Sverige och att det sker på ett värdigt sätt.

Migrationsverket har ett större ansvar än många andra myndigheter för att de mänskliga rättigheterna får en konkret innebörd. Enskilda personers fri- och rättigheter kan bli aktuella när Migrationsverket ingriper, exempelvis när vi beslutar om att ta en utlänning i förvar.

Sidan senast uppdaterad: 2015-04-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.