Samhällsintroduktion för asylsökande

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2022-01-01 – 2024-12-31

Total budget: 113 704 684 SEK

Beviljat stöd: 85 278 513 SEK

Medfinansieringsgrad: 75 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sammanfattning av projektet

Som asylsökande är det viktigt att tidigt och sammanhängande få en korrekt och tydlig information om asylprocessen och det nya landet. Migrationsverket kommer därför att utveckla och införa en enhetlig obligatorisk samhällsintroduktion för de som ansöker om asyl i Sverige.

Samhällsintroduktionen ska bidra till att de asylsökande får en ökad förståelse och kännedom om sin asylprocess, sina rättigheter och skyldigheter samt svenska lagar, normer och värderingar, vilket i förlängningen ger bättre förutsättningar för dem att tillvarata sina rättigheter i landet.

Sidan senast uppdaterad: